Emir Sultan

Emir Sultan

Osmanlıların kuruluş devrini yaşamış olan büyük alim ve evliya. Yıldırım Bayezid Hanın damadıdır. Nesebi soyu hazret-i Hüseyine dayanır. ismi, Muhammed bin Ali, lakabı Şemsüddindir. 1368 H.770 tarihinde Buharada doğdu. 1430 H. 833 tarihinde Bursada taün hastalığından vefat etti. Kendi ismiyle anılan cami yanındaki türbesinde medfündur. Ziyaret edenler mübarek rühundan feyz almaktadır. Emir Sultan, alim ve ilim menbaı olan Buharada yetişti. Mekke-i mükerreme ve Medine-i münevvverede ilim tahsil etti. Medine-i münevvereye yerleşmek ve ömürlerinin sonuna kadar orada

kalmak niyetindeyken, bir rüya gördü. Rüyasında Peygamber efendimiz ile hazret-i Ali yanyana oturmuşlardı. Yanlarına vardı ve diz çöküp oturdu. Hazret-i Ali ona Ey oğlum! Sana cenab-ı Hak tarafından ceddin Muhammedin sallallahü aleyhi ve sellem sünnetini, takva yoluyla öğretmen için

Rüm iline gitmen işaret olundu. Önünde giden nürdan üç kandil belirecek, o kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksın. Mezarın da orada olacak dedi. Emir Sultan uykudan uyanınca Demek ki takdir-i ilahi böyle diyerek yola çıktı. Hazret-i Alinin dediği gibi, üç kandil ona kılavuzluk etti. Bursaya geldiği zaman, önündeki nürdan üç kandil, pınar başında üç servi civarında fakirler için tahsis edilmiş eski bir kilisenin yanında kayboldular. Böylece Emir Sultan Bursaya yerleşti.

Bursada Şemseddin Fenariden ders aldı ve icazet diploması hocası tarafından yazıldı. Başta Yıldırım Bayezid Han olmak üzere, Bursalıların sevgisini kazandı. Sultan Yıldırım Bayezid Hanın kızı Hundi Hatunla evlendi. Sultan Yıldırım Bayezid Hana Abbasi halifesi tarafından Sultan-ı iklim-i rüm ünvanı verildiğinde, kılıcı Padişaha Emir Sultan kuşattı.

Emir Sultan, Kerametler Sultanı diye de anılmıştır. Zamanındaki Osmanlı sultanları kendisine hürmet eder, sefere çıkacaklarında huzüruna gelip, mübarek duasını alırlardı. Onun eliyle kılıç kuşanırlardı.

Emir Sultan hayatı boyunca din ve vatan için yapılan gazaları teşvik etti. Talebelerine bu işlerin kudsiyetini devamlı anlatırdı. Vefatından sonra bile manevi yardımlarının serhat boylarındaki gaziler tarafından görüldüğü devamlı anlatıla gelmiştir.

Emir Sultan hazretleri çok gayret göstermesine rağmen, Timur-Yıldırım çarpışmasının önüne geçemedi. Savaş Emir Sultanın işaret ettiği gibi Yıldırım Bayezidin aleyhine sonuçlandı.

Ledünni ilme sahib olan Emir Sultan hazretlerinin çok kerameti görülmüştür. Bursada Yıldırım Bayezid Han tarafından yaptırılan Ulu Caminin açılışında bulundu. Emir Sultan hazretleri, devamlı olarak sazdan örülmüş hasır üzerinde otururdu. Mübarek dudakları devamlı hareket eder ve şu şiiri sık sık söylerdi.

Eğer gönlün benimle olursa
Yemende olsan bile yanımdasın
Eğer gönlün benimle değilse
Yanımda olsan bile uzaktasın

Dinle bak Hak ne hoş söyledi
Zeburunda Davüda buyurdu
Düşman ol önce nefs belasına
Ondan, bana uymakla kurtulasın

Gel şimdi sen de düşman ol nefsine
Zayi eyle onu her ne dilerse
Sen bu işte atarak riyayı
Kendine rehber kıl evliyayı

Eğer anlarsan budur sana ol
Nefsinin şerrinden halas ol
Nefsinin muradından uzak dur
Düşersen eğer şeytana uzak dur

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …