Emir Külal

Emir Külal Ne Demek

Emir Külal? Emir Külal Nedir? Emir Külal Ne Demek? Emir Külal Ne Demektir?

Emir Külal, evliyanın büyüklerinden. insanları Hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen alim ve velilerin on dördüncüsüdür. Hazret-i Hüseyinin soyundan olup, seyyiddir. Çömlekçilik yaptığı için külal lakabı ile meşhür olmuştur. Babası Seyyid Hamza Medineden gelip, Buharanın Efşene köyüne yerleşmiş, salih bir zattı. Evliyanın meşhurlarından Muhammed Baba Semmasinin talebesi ve Behaeddin-i Buhari Nakşibend hazretlerinin hocasıdır. Buharanın Sühari kasabasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1370 H.772 senesinde Süharide vefat etti. Kabri oradadır

Annesi Emir Külale hamileyken, şüpheli bir lokma yese, karın ağrısına tutulur, o lokması midesinden geri çıkmadıkça, ağrıdan kurtulamazdı. Bu hal üç defa başına gelince, çok temiz ve hayırlı bir çocuğa hamile olduğunu anladı. Bundan sonra yediği lokmaların helalden olmasına daha çok dikkat edip, ihtiyatlı davrandı.

Emir Külal, henüz on beş yaşlarındayken, güreşmeye heves etmiş ve bu işle meşgul olmaya başlamıştı. Bir gün er meydanında güreş tutmakta ve büyük bir kalabalık da onu seyretmekteydi. Zamanın büyük alim ve mürşid-i kamili olan Muhammed Baba Semmasi, tam güreş sırasında oradan geçiyordu. Durup, uzun müddet ayakta onu seyretti. Yanında bulunan talebeleri bu hale şaşıp, kendi

kendilerine Acaba bu işle meşgul olanları seyretmesinin sebebi nedir? diye düşündüler. Muhammed Baba Semmasi, yanında bulunan talebelerinin kalplerinden geçeni anlayıp buyurdu ki Bu meydanda öyle bir mert vardır ki, pekçok kimse onun sohbetinin bereketiyle evliyalık konaklarının üstün mertebelerine kavuşacaktır. Onu bulunduğumuz yola bağlamak istiyorum. Onlar böyle konuşurken, Emir Külalin gözleri Muhammed Baba Semmasiye takıldı. Görür görmez, birdenbire kalbi ona tutulup

değişiverdi. Hemen koşup yanına yaklaştı. Muhammed Baba Semmasinin elini öptü. O güne kadar yaptığı bütün hata ve günahlardan tövbe etti ve Muhammed Baba Semmasiye sadık bir talebe oldu. Yirmi sene sohbetine ve derslerine devam etti. Hocasının vefatından sonra, yerine geçip, irşada başladı. insanların islam ahlakı ile ahlaklanmasını, kalbin ve rühun kötü huylardan arınmasını, Allah rızası için güzel iş ve ibadet yapmayı sağlayan ve bu iş için lazım olan bilgileri öğreten tasavvuf ilminde çok talebe yetiştirdi. Pekçok kerametleri görüldü.

Şah-ı Nakşibend Bahaeddin-i Buhari, Emir Kilan, oğlu Emir Hamza ve Timur Han da, talebeleri arasındaydı. Bilhassa Bahaeddin-i Buhari, onun vasıtasıyla aldığı feyzleri yüz binlerce Müslümanın gönlüne akıttı. Emir Külal hazretleri, ölüm hastalığındayken, talebelerine şöyle vasiyet etti

Ey kıymetli talebelerim! ilim öğrenmekten ve Muhammed aleyhisselamın yoluna tabi olmaktan asla ayrılmayınız. Bu, mümin için bütün saadetlerin ve nimetlerin vasıtasıdır. Bunun için Resülullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki ilim öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır. Yani her Müslüman erkeğin ve kadının, kendine lazım olan din bilgilerini öğrenmesi farzdır. Bunlar, sırasıyla şunlardır

1 iman ve itikat bilgileri, 2 Namazla ilgili bilgiler, 3 Oruçla ilgili bilgiler, 4 Zengin ise, zekat ile ilgili bilgiler, 5 Eğer zengin ise, hac ile ilgili bilgiler, 6 Ana-baba hakkını öğrenmek. Allahü tealanın kendisinden razı olmasını isteyen annesinin ve babasının rızasını kazanır. Resülullah sallallahü aleyhi

ve sellem Allahü tealanın rızası, ana-babanın rızasını kazanmakla elde edilir. buyurdu. Bu bakımdan, anne-babanın hakkını gözetmek mühimdir. 7 Sıla-i rahm akrabayı ziyaret, 8 Komşu hakkını gözetmek, 9Lazım olan alış-veriş bilgilerini öğrenmek, 10 Helali ve haramları öğrenmek. Çünkü insanların çoğu, bilmediğinden ve bildiği ile amel etmediğinden helak olmuştur.

iyi biliniz ki, dünyayı ve dünyaya düşkün olanları sevmeniz, Allahü tealanın razı olduğu yolda yürümenize mani olan büyük bir engeldir. Daima Allahü tealayı hatırlayıp, Onu zikrediniz ki, dininizi dünyaya değişmemiş olasınız. Her halde Allahü tealadan korkunuz, hiçbir ibadet Allah korkusundan daha tesirli değildir. Allahü tealadan korkan kimseden çekininiz. Allahü tealadan korkmayan kimseden ise, korkmayınız.

Biliniz ki, kalbin, dilin ve bedenin temiz olması, helal lokma yemeye bağlıdır. Helal lokma yiyen insanın midesi, içinde temiz su toplanan havuz gibidir. Bu havuzdan etrafa temiz su dağılır ve bu su ile çiçekler yetişir, ağaçlar meyve verir, ondan istifade edilir. Resülullah sallallahü aleyhi ve sellem, bir hadis-i şerifte buyurdu ki Bir kimse, hiç haram karıştırmadan, kırk gün helal yerse, Allahü teala onun kalbini nür ile doldurur. Kalbine nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya muhabbetini kalbinden giderir.

Cahiller ile görüşmek, insanı Allahü tealadan uzaklaştırır. Sima yapıyoruz diyerek hoplayıp zıplayan kimselerin meclislerinden uzak durunuz. Onlarla oturmayınız. Onlarla sohbet, kalbi öldürür. Bunun için bu yolun büyükleri, bu işten uzak durmuşlardır. Gerçekten sima halinde olan kimsenin hali öyledir ki, o anda bıçak çalsan haberi olmaz. Eğer böyle olursa, o kimsenin sima halinde olduğu anlaşılır

Emir Külal hazretleri vasiyetini tamamladıktan sonra, oğlu Emir Hamzayı yerine halife seçerek, bunu öteki oğulları ile talebelerine bildirdi. Perşembe günü sabaha doğru vefat etti.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …