Emine ışınsu Hayatı

Emine ışınsu Hayatı? Emine ışınsu Kimdir?

Emine ışınsu Hayatı? Son devir yazar ve romancılarından. 1938 yılında Karsta doğdu. Şair Halide Nusret Zorlutunanın kızıdır. ankara dil tarih coğrafya Fakültesi felsefe bölümünden ayrılarak gazete ve dergilerde fıkra yazarlığı yaptı. hikaye, roman ve oyunlarıyla tanınan ışınsu, Töre Dergisini çıkarmıştır.

Emine ışınsu Hayatı

Milliyetçi bir dünya görüşü ile tarihe saygılı, iç ve dış Türklerin meselelerine eserlerinde yer veren bir ideal insanıdır. Eserlerinden Azap Toprakları adlı romanı, Yunan zulmüne mahkum bırakılmış Batı Trakya Türklerinin ıstıraplarını anlatmaktadır. Tutsak romanında, kahırlı ve esir Kerkük türkünün çilesi konu edilmektedir. Sancı romanında ise, 1970 Türkiyesinin sancılı olaylar içinde kıvranışını tasvir etmektedir.

Her romanında ayrı üslüplar deneyen Emine ışınsu romantik, yani güçlü duygu ve kırgınlıkları eserlerine sindirmiştir. Bu haliyle ve milli ülküyü sanatın üstünde tutması, yurt meseleleri ve canlı politikayı eserlerinde yansıtması sebebiyle okunan bir sanatkardır.

Eserleri Küçük Dünya 1966, Azap Toprakları1970, Tutsak 1973, Sancı 1974, Bir Yürek Satıldı 1967, Bir Milyon iğne 1967.

Edebi Kişiliği

Daha TED kolejindeyken arkadaşları arasında şair olarak tanınan Işınsu edebiyata şiirle başlamış, Roman ve tiyatroları ile yazarlık hayatını sürdürmüştür. İlk şiiri olan “İnsanlar “ adlı şiiri 1954 yılında eğitim Dergisinde çıkmıştır.[15]

Türk milliyetçisi olmakla övünen Işınsu’nun romanlarında mekân tasvirlerinden çok insan psikolojisi öne çıkar. Birinci tekil şahıs anlatımıyla yazılan ilk romanı Küçük Dünya’da her şey romanın kahramanın ruh halinden süzülerek aktarılır. Bu romanında kentli bir Türk aydının yaşadığı sorunlar dile getirilmiştir. Diğer romanlarında birinci tekil şahıs terk edilse de yine olayları ve mekânları kahramanların duygu süzgecinden geçtikten sonra ve onların algılamalarıyla görürüz. Bu psikolojik ağırlık zaman zaman şuur akımını andırmaktadır. [16] Roman konuları arasında kadının tutsaklığı, Türklerin tutsaklığı (Bulgaristan, Kerkük, Batı Trakya), Türkiye’nin sancıları öne çıkar. Son dönem eserlerinde Türk tasavvufunun zirveleri Yunus Emre, Niyazi Mısrî , Hacı bayram Veli ve HACI BEKTAŞ VELİ ’nin hayatları ele alınmıştır.[17] Eserlerinde kadın konusuna da değinen Işınsu’nun romanlarındaki kadınlar şuurlu nesiller yetiştirmek isteyen şuurlu ve Türk Milliyetçisi vefakar ve bilinçli kadınlardır.

Eserlerinde Türkiye dışında yaşayan insanların dramlarını ele alan Işınsu, milliyetçi mukaddesatçı ve Ülkücü bir çizgide durmuş 1980 yılları öncüsünde ülkücü neslin yetişmesinde önder olan yazarlardan biriis olmuştur. Töre adındaki dergisi bu dönemdeki gençliğin okuduğu belli başlı milliyetçi dergilerden birisi olmuştur.

Roman dilinde ve anlatımında başarılı bir yazar olan Işınsu’nun her romanında farklı bir üslup denemesi görülmüştür.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …