Emin Barın

Emin Barın

Türk hattat ve cilt sanatçısı. Hattat ve cilt sanatçısı Hafız Mehmed Tevfik Efendinin oğludur. 2 Haziran 1913 tarihinde Boluda doğdu. Yedi yaşındayken babasından hat öğrenmeye başladı. ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra istanbula gitti. 1932 de istanbul Muallim Mektebini, 1936 da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-iş bölümünü bitirdi. Kamil Akdik ve Necmeddin Okyaydan hat dersleri aldı. Hat ve cilt sahasında ihtisas yapmak için Almanyaya gönderildi. Oradayken hazırladığı

Olimpiyat Kitabı ile Hamburg Kitap Sergisinde birincilik ödülü kazandı. 1939 da Leipzigdeki Kitapçılık ve Sanat Akademisine girerek kitap ciltçiliği dersleri aldı. 1943 senesinde Türkiyeye dönerek istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Hat ve Cilt Sergisi açtı. Daha SonraDekoratif Sanatlar

bölümünde öğretim üyesi olarak vazife aldı. 1958 senesinde Fatih Divanı kitap cildiyle Milletlerarası Brüksel Sergisinde birincilik ödülü kazandı. 1969 da gittiği Lizbonda su baskınında zarar gören bazı Türk – islam, eserlerinin restorasyonunda çalıştı. 1977 de Dublin Sanat Akademisinde, 1983 te Pariste UNESCO Genel Merkezinde, 1985 te Münsterde hat sergisi, 1986 da islam Kültür Merkezinde ikinci defa cilt sergisi açtı. 1983 te emekliye ayrılan Emin Barın 1984 te Ya Rahim adlı eseriyle Türkiye iş Bankası Süsleme Büyük Ödülünü kazandı

Özellikle küfi ve celi divani yazılarında yeni yorumlarla güzel eserler verdi. Serbest anlayışa dayanarak yaptığı çalışmalarla da dikkati çekti. islamabad Kültür Merkezinin yazıları, Anıtkabirdeki yazıları, Yunus Emrenin mezar yazıları onun önemli eserlerindendir. 1987 yılında ölen Emin Barının 200ü aşkın eseri vardır

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Kimdir Ayten Gökçer Kimdir, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi …