Elektronik Aletler

Elektronik Aletler

Elektro manyetik dalgalardan istifade edilerek yapılan aletler. Elektronik kelimesini, elektron kelimesiyle karıştırmamalıdır. Elektronik kelimesi, bir ilim koluna verilen isimdir. Bu ilim kolu, elektro, – manyetik, dalgaların üzerine kurulmuştur

Bir endüksiyon makarasının ikinci makarasındaki ince bakır telden, çok sayıdaki sargıların iki ucu, iki küçük küreye bağlanır. Birbirine yakın olan iki kürenin biri antene gerilmiş bakır tele, ikincisi, su

borusuna, böylece toprağa bağlanır. Kalın bakır telden içerdeki az sayıda sargılara pilden akım verilince, iki küre arasında kıvılcım şeklinde elektron atlaması olur. Elektronlar, antenle toprak arasında, saniyede milyonlarca defa gidip gelir. Saniyedeki gidip gelme sayısına titreşimli akımın frekansı denir. Evlerimizde kullandığımız elektrik akımının frekansı ellidir. Frekansları onbinleri aşan

alternatif akımlara, yüksek frekanslı denir. Elektrik akımı geçen tellerin etrafında, bir mıknatıs sahası hasıl olur. Anten ile toprak arasında hasıl olan akım elektrik titreşimi da, kuvvetli mıknatıs meydana getirir. Bu mıknatıs, dalgalar halinde, fezada boşluklar her tarafa yayılır. Elektro-manyetik dalga denen bu dalgaların yönü ve şiddeti değiştiği için rastgeldikleri kapalı devrelerde, mesela antenlerde, endüksiyon akımı meydana gelir

Bugün yüksek frekans alternatörleriyle ve triyot lambaları ile, elektrik titreşimleri ile ve böylece, elektromanyetik dalgalar yapılmakta, bunlarla, telsizler, radyolar, radar ve bilgisayarlar çalıştırılmaktadır. Bilgisayar Computerların iç yapısını, 5000 tanesi bir yüksüğe sığan küçük transistörler ve diotlar ve bunları bağlayan binlerce karışık elektrik devreleri teşkil eder. Bunların imal ve tesbiti, elektronik beyin ve otomatik makinelerle yapılır. Bkz. Bilgisayar

Fen kollarındaki yeni keşifler için lüzumlu hesapların yapılmasında, hastalıkların teşhisinde, fabrikaların daha az mütehassısla çalıştırılmasında, elektronik aletlerle çalışan robot kullanılıyor. Robot, makine adam demektir. Bunlar okullarda, evlerde, öğretmen yerine ders vermekte, problem çözmektedirler. Gemilerin, uçakların yerlerini bulmakta, menzil hesapları yapmakta, harp gemilerinde atış kontrolünde, hava tahminlerinde, uçaklar ve rampadan atılan füzelere yol gösteren radar beaconlarında hep elektronik aletler kullanılmaktadır. Telsizle idare edilen uçaklar, roketler, kıtalar arası füzeler, elektronik bilgilerin kullanıldığı yerlerdir.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …