Elektronegatiflik Nedir

Elektronegatiflik Nedir

Bir atomun bir molekül içinde elektronları çekme meyli. Elektronegativite yarı nitel bir büyüklüktür. Çünkü belirli bir atomun farklı moleküller içinde elektronegativiteleri farklıdır. Bir bağa katılan atomların elektronegativite farkları, yük simetrisinden sapma için bir ölçü verir veya bir kovalent bağın iyon payını tayin eder. elektronegatiflik,

fark fazla ise, elektronlar tamamıyle bir atoma geçebilir ve bu halde tam bir elektrovalens meydana gelir. Periyodik cetvelde flor en yüksek, ve sezyum en küçük elektronegativiteye sahip atomlardır. Hidrojen ortada kalır.

Mullikene göre elektronegatiflik şöyle hesaplanır
I+E
Elektronegatiflik = …

130

Burada I iyonlaşma enerjisi kcal/mol, E de elektron affinitesi kcal/moldir. Elektron affinitesi ilgisi Bir atomun bir anyon meydana getirmek için bir elektron alma eğilimidir. Bir atomun iyonlaşması daima endotermik ısı alan olduğu halde elektron ilgisi ekzotermik ısı veren veya endotermiktir. Asal gazların elektron yapısına ulaşmak için az sayıda elektrona ihtiyaç gösteren atomların elektron ilgileri önem taşır.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …