Elektrikli Vasıtlar

Elektrikli Vasıtlar

Elektrik enerjisiyle çalışan vasıtalar. Patlamalı motorlarla çalışan vasıtalara göre bazı avantajları olan elektrikli vasıtalar pekçok sahada yaygın olarak kullanılmaktadır. Modern patlamalı motorlarda bile yakıt enerjisinin büyük bir kısmı egzoz gazları ve radyatör vasıtasıyla atmosfere atılmaktadır. Aynı zamanda

egzoz gazlarının yol açtığı hava kirliliği büyük şehirleri büyük ölçüde tehdid etmektedir. Bu yüzden elektrik motorlarıyla çalışan vasıtalar, hava kirliliği gibi bir tehlikeden uzak ve gürültüsüz çalışan bir vasıta olarak tercih edilebilir. ivmelenme kabiliyeti, yani ani hız kazanabilmesi, hatta iniş yollarda

vasıtayı tahrik eden motorun jeneratör olarak çalışarak enerji kaynağını beslemesi, elektrikli vasıtaların diğer faydalarındandır. Bunlara rağmen motoru besleyen akümülatörlerin hacim ve ağırlık olarak çok büyük olması akümülatör ömrünün az, fiyatının fazla olması ve bu vasıtanın fazla sürat yapamaması,

mahzurlarıdır. Saatte 80 km hızla giden bir elektrikli vasıtanın menzili 110 km olmakta ve motoru besleyen bataryanın dolması için bir gece gerekmektedir. Kalkıştaki ani hareketler, elektronik kontrol sistemleriyle yumuşak hale getirilse de elektrikli vasıtalar programlı işler için uygun olup, ani isteklere cevap verebilmesi bakımından pek elverişli değildir. Fakat enerji kaybının önlenmesi bakımından diğer vasıtalara göre çok üstündür.

1900 lerde Avrupada tutulmaya başlayan elektrikli vasıtalar, içten yanmalı motorların gelişmesiyle yerini bunlara bırakmıştır. Günümüzde havai hatlarla beslenen doğru veya alternatif akımla çalışan elektrikli trenler, otobüsler mevcuttur. Hatsız elektrikli otomobil, kamyon, otobüs için çalışmalar devam etmektedir. Hatta 60 km/saata yakın hızla çalışabilen 50 kişilik otobüsler yapılmıştır. Elektrikli

otomobillerde hız 60 km/saat, menzil 150 kilometreyi geçmiş durumdadır. Akümülatörün pahalı olması, hızın düşük olması, dolma zamanının hayli yüksek olması gibi problemleri ortadan kaldırmak için dizel elektrikli vasıtalar yapma yoluna gidilmiştir. ilk dizel elektrikli lokomotif Ford şirketi tarafından yapıldı. Bu lokomotifte bir dizel jeneratör grubu, elektrik motorunu besleyen akümülatörleri devamlı doldurmaktadır. inişlerde ise motor ters çalışıp akümülatörü beslemektedir.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …