Elektrik Makinaları

Elektrik Makinaları

Elektrik enerjisiyle çalışan veya elektrik enerjisi üreten makina. Elektrik makinalarını çalıştığı akıma göre sınıflandırıp,nsonra her kısımda olanları tasnif etmek mümkündür. Elektrik makinaları çalışma akımına göre doğru akım ve alternatif akım makinaları diye ikiye ayrılır. Doğru akım makinaları kısaca

A- Doğru akım dinamoları a Seri dinamolar, b Paralel dinamolar, c Seri-paralel bileşik dinamolar.

B- Doğru akım motorları a Seri motorlar, b Paralel motorlar, c Seri-paralel bileşik motorlar, şeklinde sınıflandırılır

Alternatif akım makinaları da kısaca
A- Transformatörler

B-indüksiyon motorları

C- Senkron makinaları a Senkron motorlar, b-Alternatörler

D- Kollektörlü alternatif akım makinaları

E- Doğrultmaçlar, şeklinde sınıflandırılabilir. Alternatif akımla kullanılan makinaların bir fazlı ve çok fazlı çeşitleri yanında,

çok özel maksatlarla yapılan motor veya alternatörleri vardır. Hem doğru hem alternatif akımda kullanılan motorlara ise üniversal motorlar denir el matkabı gibi

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …