Elektrik Akımı Nedir

Elektrik Akımı Nedir

Bir yerde bir olay olması için o anda yada daha önceden orada o olayın sonucunu sağlayacak ana koşulların hazır olası gerekmektedir Örneğin bir arabanın hareket etmesi için mutlaka benzininin olması gerekmektedir. Bir lambanın yanması için mutlaka elektrik gerekmektedir. Elektrik devrelerinde akım akması için mutlaka voltaj gerekmektedir. Türkçe de gerilim ve voltaj aynı anlamda kullanılmaktadır. Bir gerilim kaynağı elektrik devrelerinde akım akmasını sağlar

Gerilim kaynağını bir barajın arkasındaki su kütlesi olarak düşünülebilir. Gerilimin bir de yönü vardır. Buradaki yön sağ sol aşağı yukarı olmayıp zamana göre burada çok kısa zaman aralıkları düşünülmelidir

voltaj değerinin artması azalması eksi olması artı olmasıdır. Yani zamana göre değişken olmasıdır. Bir gerilim kaynağının ürettiği gerilim böyle değişkense ona AC alternatif gerilim kaynağı denir.

Örneğin evlerimizdeki prizlerden sağladığımız elektrik alternatif elektriktir Bir gerilim kaynağının ürettiği gerilim zamana göre değişmiyorsa buna da

DC doğru gerilim kaynağı denir Örnek olarak pilleri aküleri düşünebilirsiniz Akım adından da anlaşılacağı gibi bir hareket bildirir. Bunu sosyal hayatta da kullanırız. Efendim trafik akmıyor. Cereyanda kaldım boynum tutuldu. Yanlış cereyandaki gençlerimizi kurtaralım Görüldüğü gibi akım bir harekettir. Elektrikteki hareket elektronların bir yerden başka bir yere gitmeleri ile olur. Aynı gerilim anlatımında olduğu gibi akımında değişken olanı AC ve doğru olanı DC vardır.

Elektrik akımı olabilmesi için yani elektronların harekete geçebilmesi için yukarıda da söylediğim gibi mutlaka bir gerilim şarttır Gerilim bir barajın arkasındaki su ise akımda baraj çıkışındaki borulardan akan su gibidir. Akımın yönü aslında elektronların yönü olarak bilinmesine karşın yani elektronca zengin olan eksi uçtan artı uca akmasına karşın pratikte artı uçtan eksi uca doğru olarak aktığı kabul edilir. Bunun sebebi formüllerde bolca eksi işareti yazmaktan kaçınmaktan başka bir şey değildir.

Bilindiği gibi matematikte eğer bir sayının ya da bir değişkenin önünde işaret yoksa o artı değer taşır Aşağıdaki şekilde her iki akım yönü de gösterilmiştir.

Gerilim akım ve direnç elektrikte sembollerle tanımlanmaktadır Gerilim için V Akım için I ve Direnç içinde R kullanılmaktadır Birimleri ise Gerilim için V Volt Akım için A Amper ve Direnç için ise ohm yada W sembolü kullanılmaktadır Bir elektrik devresinin bir noktasında giren akım çıkan akıma eşittir

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …