Elektriği Kim Bulmuştur

Elektriği Kim Bulmuştur? Elektriğin icadı?

Elektriği Kim Bulmuştur? Günümüzde kesinlikle bilinen, maddenin elektrikle yüklü çok küçük zerrecikleri ihtiva ettiğidir. Bu çıkış noktasından şekillenen kurama teoriye göre, elektrik, elektronların ya da elektrik yükü taşıyan öteki zerreciklerin hareketli bir akışıdır.

Gerçekten ilginç bir konu ve merak kaynağı olan elektrik, aslı bilinmeksizin binlerce yıl insanı meşgul etmiştir. Bugün bile elektriğin tam anlamıyla ne olduğunu kesinkes biliyoruz sayılamaz

Elektriği Kim Bulmuştur?

Elektrik, deyimi, Yunanca elektrondan gelmektedir.Bunun anlamını mı merak ediyorsunuz Yunanca elektron kelimesi, bildiğimiz amber karşılığıdır. Açıklamadan da anlaşılacağı gibi, isadan 600 yıl önce, Yunanlılar bir yere devamlı olarak sürtüştürülen, böylece kızan amberin, mantar ve kağıt parçaları türünden hafif maddeleri çekebilme yeteneğini biliyorlardı Buna rağmen,1672 yılına kadar bu konuda kayda değer bir gelişme olduğu söylenemez. 1672 yılında, Otto von Guericke adında bir adam,elini hızla dönen bir sülfür kükürt kürenin karşısına tutarak, daha güçlü elektrik üretti.

1729 yılında ise, Stephen Gray,bazı maddelerin örneğin metaller bir yerden başka bir yere elektrik ilettiklerini keşfetti. Bu tür maddeler kondüktör-iletken diye tanımlandılar. cam, kükürt, amber, balmumu gibi diğer bazı maddelerde elektriği taşımıyor,bir yerden bir yere iletmiyorlardı.Bunlara genel olarak yalıtkan adı verildi.

Aynı doğrultuda son derece önemli bir başka adım, 1733 yılında du fay adında bir Fransızın negatif ve pozitif elektrik yüklerini bulması olmuştur. Du fay, negatif ve pozitif şarjların elektrik yüklerinin, iki ayrı tür elektrik olduğunu sanmıştı.

Gene de, elektriğin gerçeğe en yakın tanımlamasını yapan Benjamin Franklindir. Benjamin Franklinin fikrine göre, tabiattaki bütün maddelerin bünyesinde elektriksel bir akış vardı. Belirli iki madde arasındaki sürtünme, bu akıştan bir kısmının, miktar bakımından fazlalık meydana getirecek şekilde öteki maddeye geçmesine sebep oluyordu. Bugün, bu akışın negatif yüklü elektronlardan oluştuğunu söyleyebiliyoruz.

Elektrik konusunda en önemli gelişmelerin, 1800 yılında Alessandro Volta tarafından ilk pilin bataryanın keşfiyle başladığı tartışma kabul etmeyen bir gerçektir Söz konusu batarya, ilk devamlı ve güvenilir elektrik kaynağı olmak niteliğiyle, öteki buluşlar ve uygulamalar yolunda dünyaya kılavuzluk etmiştir

Ayrıca kontrol et

Buharlı Makine Nedir

Buharlı Makine Nedir? Buharlı Makine Ne Demek?

Buharlı Makine Nedir? Boulton ve Watt Şirketi 1786 da çift etkili makineyi piyasaya sürdü. Elli …