Eklembacaklılar

Eklembacaklılar

Omurgasız hayvanların en büyük şübesi. 700.000 kadar türü vardır. Kabuklular Crustacea, örümceğimsiler Arachnoidea, çokayaklılar Myriapoda ve böcekler Insecta olmak üzere dört sınıftan meydana gelir Vücutları baş caput veya cephalo, göğüs thorax ve karın abdomen olmak üzere üç bölgeden meydana gelir. Her bölge çeşitli sayıda segmentten parçadan ibarettir

Vücüdun her bir segmenti esnek bir deriyle birbirine bağlanmıştır. Vücut yüzeyi, sert bir madde olan kitinden meydana gelen bir dış iskeletle örtülüdür. Kitin, dış epitelin salgısıdır ve hayvanların büyümesi için zaman zaman değiştirilerek atılır. Ekstremiteler bacak, kanat, duyarga ve ağız parçaları gibi hareket edebilen

çıkıntılar daima eklemli parçalardan meydana gelmiştir. Sindirim sistemi ön, orta ve arka barsak olmak üzere üç bölümden ve bunların çeşitli kalınlıktaki kısımlarından meydana gelir. Kan dolaşımı açıktır. Kan oksijen taşımayıp, besin maddeleri, artık maddeler ve hormonları taşır. Dolaşım sistemi, sırtta bir yürek ve ana damardan meydana gelir. Bazılarında sırt damarından kollar da çıkar. Sinir sistemi, birbirine bağlantısı bulunan gonglion adı verilen boğumlardan ibarettir.

Ayrı eşeylidirler. Karada, havada ve suda yaşarlar. ince derililer vücut yüzeyiyle, sudakiler solungaçla, karadakiler de trakealarla borular sistemi solunum yaparlar.

Ayrıca kontrol et

Kemirgenler Nedir

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Ne Demek?

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Nedir, Kemirgenler Memeliler (Mammalia) sınıfının kalabalık bir takımı. Karada, suda ağaçlarda, yeraltı …