Ek Ücret

Ek Ücret

Üretime emeğiyle iştirak edenlerin, emeğinin karşılığına sağlanan her türlü ek menfaatler. On dokuzuncu asrın sonlarına kadar işçiye ödenen ücret emeğinin karşılığı olarak işverenin ödediği meblağşeklindeydi. Halbuki günümüzde bu düşünce oldukça değişmiştir. Memleketimizde bilhassa 1950 yılından sonra, işçilerin sosyal alanda aldıkları pekçok hak ile eskisinden çok farklı duruma gelmiştir. Ücret sadece emek karşılığı olmayıp, ücrete eklenen çeşitli menfaatler şeklini almıştır. işçi emeğinin karşılığı olan asıl ücrete yapılan ilavelerin kaynakları değişiktir. Bunların bazısı işverenin

kendiliğinden işçilere sağladığı ayni ve nakdi menfaatlerdir. Bunların dışında işçiye kardan pay ayırmak, işçiler için sosyal tesisler kurmak, ikramiye, yemek, yakacak parası, giyecek parası vermek gibi hususlar sayılabilir. Bunlar işletmenin verimliliğine bağlı olarak artan ve ücrete eklenen menfaatler olarak ortaya çıkmaktadırlar

Ayrıca kontrol et

insan Neden Kızarır

insan Neden Kızarır? insanlar Neden Kızarır? kızarmanın, sempatik sinir sistemimizin ve kısmen de ‘savaş veya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir