Ecel Nedir

Ecel Nedir

Ecel Ne Demektir? Ecel Nedir Kısaca? Ecel Hakkında? Ecel Ne Demek? Ecel Nedir Kısaca? Ecel Hakkında Kısaca?

Ecel Ne Demek, ömrün sonu, ölüm için takdir edilen yazılan zaman. Dünya hayatının bittiği vakit. Her canlının Allahü teala tarafından takdir olunmuş bir eceli, vardır. Herkes, eceli gelince ölür.Araf süresi, 33. ayetinin meal-i şerifi şöyledirecelleri geldiği zaman, onu bir saat ileri ve geri alamazlar.insan doğmadan önce ne kadar yaşar, nerede ölür, tövbe ile mi, tövbesiz mi ve hangi hastalıklardan, iman ile mi, yoksa imansız mı gider? cümlesi ezelde takdir edilmiş, ezelde sonsuz öncelerde yazılmıştır. ecel islam dininde iki kısım olarak bildirilmiştir. Bunlardan birine ecel-i müsemma, diğerine ecel-i kaza denilmiştir.

ecel-i müsemma Bu ecel, hiç değişmez.Herkesin bir ecel-i müsemması vardır ve ecel hazır olduğu vakit, bir an gecikmez ve vaktinden önce gelmez.Canlı, takdir edilen o anda ölümü tadar. Bu ecelden kaçmak, kurtulmak mümkün değildir. Bu bakımdan, mesela harplerden kaçanlar ölümden kaçtıkları için değil, ecelleri henüz gelmediği için kurtulmuşlardır.Aynı şekilde taun veba gibi bulaşıcı hastalık

bulunan yerlerden uzaklaşanlar da henüz ecelleri gelmediği için yaşamaya devam ederler. Buralardan kaçmayıp sabredenlerden ölenler ise ecelleri geldiği için ölmüşler, yaşamaya devam edenler de ecelleri gelmediği için ölmemişlerdir.Afrikada açlıktan ölenler, ecelleri geldiği için ölmüşlerdir.Trafik kazaları gibi, onların da ölüm sebebi açlık olmuştur.Onlara yardımcı olmak çok iyidir ve sevaptır.intihar eden, başkası tarafından öldürülen veya kaza neticesinde ölen kimseler için halk arasında eceli ile ölmedi! denilmesi yanlıştır.

Çok tehlikeli hallerden sağ salim kurtulanların yanında ufacık ve değersiz görünen sebeplerle ölüp gidenler düşünülürse ecel-i müsemmanın anlaşılması kolaylaşabilir.O halde, ecel vakti Allahü tealanın takdiri iledir. Bu konuda çok meşhur olmuş bir beyt şöyledir

Ecel Geldi Cihane, Baş Ağrısı Bahane

ecel-i kaza Bir sebebe bağlı olarak değiştirilmesi takdir edilmiş eceldir. Bir kimse, Allahü tealanın beğendiği iyi işi yapar, yahut sadaka verir, hac ederse, ömrü 60 sene, bunları yapmazsa 40 sene diye takdir edilmesidir. Allahü tealanın beğendiği iyi işler, kabul olan dualar, takdir edilen kazanın değişmesine, yani artmasına sebeb olur. Bu husus hadis-i şeriflerde ve çeşitli haberlerde bildirilmiştir.

Kader, tedbir ile sakınmakla değişmez. Fakat kabul olan dua, o bela gelirken korur., Kaza-i muallakı hiçbir şey değiştirmez. Yalnız dua değiştirir. Yalnız ihsan, iyilik artırır. ve Sadaka ömrü uzatır. hadis-i şerifleri bunun delilidir.

Davüd aleyhisselamın yanına iki kişi gelip, birbirinden şikayet etti. Dinleyip, karar verip giderken Azrail aleyhisselam gelip Bu iki kişiden birincisinin eceline bir hafta kaldı. ikincisinin ömrü de, bir hafta önce bitmişti. Fakat, ölmedi. dedi. Davüd aleyhisselam şaşıp, sebebini sorunca ikincisinin bir akrabası vardı. Buna dargındı. Gidip, onun gönlünü aldı. Bundan dolayı Allahü teala buna yirmi yıl ömür takdir buyurdu. dedi.

Bir başka misal de şöyle verilebilir. Birinin 3 gün ömrü kalmışken, akrabasını Allah rızası için ziyaret etmesi ile ömrü 30 sene uzar. 30 yıl ömrü kalmış olanın da akrabasını terk ettiği için ömrü üç güne iner.

Bu değişikliklerAllahü tealanın ezeli ilmine uygun olarak meydana gelir. Yoksa Allahü tealanın takdir ettiği yazdığı şey asla değişmez. Herhangi bir şekilde öldürülen kimsenin ömrü, o anda, ortadan kesilmiş, yarım kalmış değildir.O anda eceli gelmiştir. Doktor bulmak, ilaç bulmak, organ nakli ve öteki sebepler de Allahü tealanın takdirine bağlı olup, ecel gelmemiş ise ölünmez ve gelmiş ise kurtulunmaz.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …