Düşünce Akımları Nedir

Düşünce Akımları Nedir

Düşünce Akımları Ne Anlama Gelir?  Osmanlı devletini içinde bulunduğu zor durumlardan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları ve aydınlar birbirinden farklı düşünceler ortaya koydular. Bu düşünce akımlarının bazıları şunlardı.

Osmancılık
Osmanlı devleti halkının dinine, ırkına, diline karşı koyulmadan aynı haklara sahip olacaklardı. Çünkü osmanlı devletinde başka insanların haklarına karışılmaz kendi özgürlüklerine yaşamalarına izin bırakılırdı. Çünkü toplumda eşitlik çok önemliydi.Osmanlı devletinin hedefi devleti dağılmaktan kurtarmaktı.Tanzimat döneminde bu düşünce genç osmanlılar yani jön türkler tarafından savunulmuştur. Balkan savaşları başladığı günlerden sonralarında bu düşüncenin sağladığı etki azalmaya mağruz kalmıştır.

Türkçülük
Türkçülük 2.meşrutiyet dönemi zamanlarında ittihat ve terraki halkı uygulamak istedikleri düşünce anlayışıdır. Bu düşünce türk kültürünün korunmasını,gelişmesini ve büyümesini sağlayacak bir düşüncedir. Bu düşüncenin bir başka anlayışı ülkeyi yöneten kısım sadece türklerden oluşacak.Türkçülük balkan savaşı sonrasıda devam etmiştir. Türkçülüğü savunan önemli savunuculardan biriside ziya gökalptır.

İslamcılık
İslamcılık 2. Abdül hamit sayesinde bir politika haline gelmiştir. Osmanlı halifesi eğer islam dünyasıyla birleşseydi devletin yıkılması önlene bilirdi.İslamcılık savunucuları islamcılığı korumak, geliştirmek için savunuculuk yapıyorlardı. Bu savunucuların bazıları şunlardır. Mehmet akif, Said halim paşa, Cemalettin afgani, Musa kazım savunucuları bulunmaktadır.

Batıcılık
Osmanlı devleti kendi devletinin sadece batılaşma ile kurtulabileceğini savunur. Batılaşma tarzı işler ile uğraşır. Yani batı siyasisi, sosyal ekonomisi gibi alanların yapımasını ister. Osmanlı devleti batıcılıkta yani madern olmayı istemiştir.Çünkü o zamanlarda batıcılık çok modern bir yer olmuştu. Osmanlı devleti batıcılıkla gayrimüslimlerin ayrılmasını dağılmasını engellemiş olurlar.Bu düşüncenin savunucularının bazıları şunlardır. Abdullah cevdet, Süleyman nazif ve celal nuri dir.

Ayrıca kontrol et

Laiklik Nedir

Laiklik Nedir Laiklik Ne Demek? Laiklik Nedir Kısaca? Laiklik Ne Demektir? Laiklik Hakkında? Laiklik Nedir? …