Düşünce Akımları Nedir

Düşünce Akımları Nedir? Düşünce Akımları Ne Demek?

Düşünce Akımları Nedir? Osmanlı devletini içinde bulunduğu zor durumlardan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları ve aydınlar birbirinden farklı düşünceler ortaya koydular. Bu düşünce akımlarının bazıları şunlardı.

Osmancılık

Osmanlı devleti halkının dinine, ırkına, diline karşı koyulmadan aynı haklara sahip olacaklardı. Çünkü osmanlı devletinde başka insanların haklarına karışılmaz kendi özgürlüklerine yaşamalarına izin bırakılırdı. Çünkü toplumda eşitlik çok önemliydi.Osmanlı devletinin hedefi devleti dağılmaktan kurtarmaktı.Tanzimat döneminde bu düşünce genç osmanlılar yani jön türkler tarafından savunulmuştur. Balkan savaşları başladığı günlerden sonralarında bu düşüncenin sağladığı etki azalmaya mağruz kalmıştır.

Türkçülük

Türkçülük 2.meşrutiyet dönemi zamanlarında ittihat ve terraki halkı uygulamak istedikleri düşünce anlayışıdır. Bu düşünce türk kültürünün korunmasını,gelişmesini ve büyümesini sağlayacak bir düşüncedir. Bu düşüncenin bir başka anlayışı ülkeyi yöneten kısım sadece türklerden oluşacak.Türkçülük balkan savaşı sonrasıda devam etmiştir. Türkçülüğü savunan önemli savunuculardan biriside ziya gökalptır.

İslamcılık (Ümmetçilik)

İslamcılık 2. Abdül hamit sayesinde bir politika haline gelmiştir. Osmanlı halifesi eğer islam dünyasıyla birleşseydi devletin yıkılması önlene bilirdi.İslamcılık savunucuları islamcılığı korumak, geliştirmek için savunuculuk yapıyorlardı. Bu savunucuların bazıları şunlardır. Mehmet akif, Said halim paşa, Cemalettin afgani, Musa kazım savunucuları bulunmaktadır.

Batıcılık

Osmanlı devleti kendi devletinin sadece batılaşma ile kurtulabileceğini savunur. Batılaşma tarzı işler ile uğraşır. Yani batı siyasisi, sosyal ekonomisi gibi alanların yapımasını ister. Osmanlı devleti batıcılıkta yani madern olmayı istemiştir.Çünkü o zamanlarda batıcılık çok modern bir yer olmuştu. Osmanlı devleti batıcılıkla gayrimüslimlerin ayrılmasını dağılmasını engellemiş olurlar.Bu düşüncenin savunucularının bazıları şunlardır. Abdullah cevdet, Süleyman nazif ve celal nuri dir.

Düşünce Akımları Nedir?

Düşünce (Fikir) Akımları, birçok düşünce akımı gibi işler yolunda gitmediği zaman ortaya çıkmıştır. Ne demek bu? Şöyle ki; Osmanlı İmparatorluğu bölünmeye, parçalanmaya doğru gitmekteydi. Bunları önlemek, Osmanlı’nın bütünlüğünü korumak için birtakım fikir akımları ortaya çıkmıştır.

Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

Millete ait özelliklerin yansıtıldığı, kaynağını ve ruhunu milleten alan edebiyata Millî Edebiyat denir.

Bu kavram, Türk edebiyatı için bütüncül bir anlam taşımamakla birlikte daha çok, 1911-1923 yıllarını arasını kapsayan dönemi ifade eder.

Edebiyat tarihçileri, Millî Edebiyatın başlangıç tarihi olarak Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” makalesinin yayımlandığı 1911 yılını kabul ederler.

Millî Edebiyat dönemi ürünlerinde de hiç kuşku yok ki o dönemin yaygın fikir akımları etkili olmuştur.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …