Dua Etmenin Adabı

Dua Etmenin Adabı

1- Abdest alıp, diz üstüne, kıbleye karşı oturup, elleri göğüs hizasında ileri uzatıp, avuçları semaya karşı açıp, Peygamberlere ve Evliyaya tevessül ederek, Onların hatırları ve hurmetleri için istemeli, sonunda “amin” demelidir. Herşeyden önce, af ve mağfiret ve afiyet için dua etmelidir. Bunların hepsini ihtiva eden çok kıymetli dua, “Allahümme rabbena ati-na fiddünya haseneten ve fil-ahıreti haseneten ve kı-na azabennar”dır.

Kendisi, hanımı ve evladı için zararlı dua yapmamalı. Hacetlere, dileklere kavuşmak için, iki rekat namaz kılıp, sevabını din büyüklerinin ruhlarına göndermeli, silsile-i aliyye denilen büyük alimlerin ruhlarına hediye etmeli, bunların hürmeti için diyerek dua etmelidir!

2- Önce günahlara tevbe etmeli, istigfar okumalı, sadaka vermeli, hamd ve salevat okumalı, duayı üçten fazla söylemeli! İbni Mes’ud hazretleri, “ Resulullah dua ettiği zaman üç defa tekrarlardı.” buyurmuştur. Kabul olmadı diyerek ümit kesmemeli, kabul olana kadar uzun zaman tekrar etmelidir!

3- Duaya, euzü besmele, Allahü tealaya hamdü sena ve Resulüne salatü selam ile başlamalıdır! Peygamber efendimiz, duaya başlarken, “Sübhane Rabbiyel aliyyil alel vehhab” derdi. Allahü teala, salevat-ı şerifeyi kabul eder. Duanın sonunu da Allahü tealaya hamdü sena ve Resulüne salatü selam ile bitirmelidir. Duanın başı ve sonu kabul olunca ortasının kabul olmaması düşünülmez. Hadis-i şerifte, “Dua ederken önce Allahü tealaya hamd et, sonra bana salevat getir, sonra dua et!” buyuruldu.

4- Duayı yalnız namazlardan sonra ve belli zamanlarda yapmamalı. Her fırsatta dua etmelidir! Bilhassa şerefli vakitleri ve şerefli halleri kaçırmamalıdır!

5 -Huzuru kalb ile dua etmeli. Dua ederken Allahü tealaya sığınmalı yalnız ona güvenmelidir.

6- Yalvararak korku ve ümit ile dua etmelidir. Allahü teala Kur’an-ı kerimde, “Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu O aşırı gidenleri sevmez. Allah’a korkarak ve umutla yalvarın. Doğrusu Allah’ın rahmeti iyilik edenlere yakındır” buyurdu. (Araf 55-56)

“Onlar, hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı.” (Enbiya 90) buyurulmaktadır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Gafil olan kalb ile yapılan dua makbul değildir.”

Dua, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalıdır. Duayı belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi dua etmek , uygun değildir, mekruhdur.

Kalbim gafil diyerek, duayı terk de etmemelidir. Kalbine geleni dua etmek, ezberlediği duayı okumakdan efdaldir. Yalnız, namazda okunacak duaları ezberlemelidir. Va’ız, imam, cema’ate öğretmek için, mesnun olan duaları, sesle okur. Cema’at de, sessiz tekrar eder. Cema’at öğrenince, imam da sessiz okumalıdır. Sesle okuması bid’at olur.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …