Dizel Motoru

Dizel Motoru Nedir

Dizel Motoru Ne Demek? Dizel Motoru Nedir? Dizel Motoru Ne Demektir? Dizel Motoru Nedir Kısaca? Dizel Motoru Hakkında?

Dizel Motoru Ne Demek, Dizel Motoru Kuvvetle sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan içten yanmalı bir motor tipi. Dizel veya Diesel olarak bilinen bu motor teknikte büyük güçlere ihtiyaç duyulması sebebiyle keşfedilmiştir. Gelişmesinde Alman şirketlerinin büyük faydaları olmuştur. Kara taşımacılığında kullanılan ilk dizel motorlar 1922 den itibaren imal edilmeye başlandı. Denizcilikte kullanılan dizellerin yapımları her ne kadar 1910 da başladıysa da gerçek manada küçük teknelerde kullanılabilen tipleri.

ancak 1929 dan itibaren imal edildi. Bu tarihlerden itibaren kara taşıtlarında istenilen 40-50 beygir gücünde motorlar yapılmaya başlanmıştır. ikinci Dünya Savaşının başlarına kadar dizel motorları demiryolu taşımacılığında, traktörlerde, inşaat makinalarında, gemilerde, sanayinin çeşitli alanlarında güç kaynağı olarak kullanıldıysa da ufak güç isteyen yerlerde tercih yine benzin motorlarındaydı.

Günümüzde az masraflı olma özelliğinden dolayı benzinli motorlara tercih edilmektedir. Çalışma prensibi dizel motoru içten yanmalıdır. Piston aşağı inerken, silindire hava dolar. Piston yukarı çıkınca bu hava sıkıştırılır. Sıkıştırma oranı benzininkilerden çok yüksek olup 1, 12 ile 1, 25

arası mertebesinde olduğu için, havanın sıcaklığı 500°Cnin üstüne çıkar. Piston üst ölü noktaya yaklaşırken, silindire, üstteki bir enjektör memesinden yakıt püskürtülür. Yakıt sıkıştırma sonucu ısınmış olan havayla karışınca, kendiliğinden tutuşur. Mazot 80°Cden itibaren tutuşmaya başladığı için yangın tehlikesi benzininkine nazaran daha azdır.

Dizel motorların bitkisel yağlardan, tabii gaz ve benzinlere kadar akla gelen her yakıta uygulanabilme özelliği vardır. Fakat dünyada en çok kullanılan, ham petrolden elde edilen mazottur. Dizel motorlarında püskürtme Mazotun püskürtülmesi püskürtme memesi ile yapılır. Açık püskürtme ve kapalı püskürtme olarak iki türü mevcuttur. Bu tiplerden en çok kullanılan kapalı püskürtme tipidir.

Kapalı püskürtmelerde püskürtülen yakıtın geçtiği yol bir meme iğnesi ile kapalıdır. Özel bir yay iğneyi yerinde tutar. Pompa çalışınca mazot basıncı iğneyi yuvasından kaldırarak mazotu püskürtür. Püskürtme işi sona erince de yay iğneyi yuvasına getirerek gaz püskürtülmesini keser. Açık püskürtme işinde püskürtme işini gören bir çok delikler bulunur. Her bir deliğin püskürttüğü yakıt hüzmeleri birbirleriyle karşılaştıkları ve çarpıştıkları için yelpaze şeklinde püskürtülür.

Püskürtmeçler, hacimleri 3 litreden fazla olan dizel motorlarında çok delikli olurlar. Dizel motorları yapılışşekillerine göre üç bölüme ayrılır

Yanma odalı dizel motorları Bu çeşit dizel motorların silindir kapaklarında özel olarak yapılmış yanma odaları bulunur. Bu odalara sıkıştırma zamanlarında gerekli oranda hava sıkıştırılır. Mazot bu odacık içerisine püskürtülerek yüksek ısı altında yanması ve pistonları çalıştırması sağlanır. Bu tip motorlarda mazot püskürtme pompaları da alçak bir basınçla santimetrekareye 60-80 kg çalışırlar. Bu motorlarda soğuk havalarda motorun kolayca çalışabilmesi için kızdırma bujileri vardır.

Anaforlu dizel motorları Bu motorların silindir kapaklarında da birer yanma odaları mevcuttur. Motorun sıkıştırma zamanında bu odalara belirli hava sıkışır. Mazot bu yanma odaları ile silindirleri birleştiren kanalların çok yakınlarına ince tozcuklar şeklinde püskürtülür. Yakıtın ilk hüzmeleri yanma

odalarına geçerek yüksek sıcaklık altında kendi kendine ateşlenir ve geri dönerek gerideki yakıtları da yüksek bir basınç ve anafor altında yakarak pistonların üst ölü noktadan alt ölü noktaya doğru itilmesini sağlar. Bu tip motorlar santimetrekareye 120-150 kg basınçla çalışırlar. ilk ateşlemeler bunlarda da kızdırma bujileriyle yapılır.

Püskürtmeli dizel motorları Diğer dizel motorlarına göre yüksek hızla çalıştıkları için daha verimli motorlardır. Yakıt doğrudan doğruya, diğerlerinden farklı olarak yanma odasına püskürtülür. Yanma odalarında santimetrekareye 150-350 kg bir basınçla sıkıştırılan hava, püskürtülen yakıtı kolayca yakar

ve verimi arttırır. iki zamanlı dizel motorları iki zamanlı motorlarda anamilin bir defa 360 derece dönmesiyle çevrim tamamlanır, sadece yakıt ve hava karışımıyle çalıştıklarından benzine nazaran daha verimlidir Benzinlerde hava+yakıt+yağ karışımı.

Piston, yanmış gaz basıncı ile alt ölü noktaya doğru inerken emme ve egzoz kapaklarının ağzını açar. Emme kapağı havayı, pompadan silindire doğru verir. Bu da egzoz gazlarının aşağı doğru iletilmesine ve silindirin karışımdaki egzoz deliğinden dışarı çıkmasına yol açar. Piston yukarı çıkarken, kapakları örterek, silindirin her tarafını kapatır ve silindirin üst kısmına yakıt püskürtmeden önce, temiz havanın sıkıştırılmasını temin eder. Bu tür sisteme ters süpürme denir.

Tek atışlı süpürmede de, silindirin kenarında bir emme kapağı vardır. Egzoz gazları silindirin üst kısmındaki kapakçıktan dışarı atılır. Bu kapakcıklar bir tane veya daha fazla olabilir. Kapakçıklar emme kapağının üstünün açılmasından biraz daha önce açılır. Bu durumda basınç altında bulunan gazlar, silindirden dışarı çıkmaya başlar.

Dizel Motorların Benzine Göre Üstünlüğü

Benzin motorlarında teorik olarak hesaplandığı kabul edilen % 75 ısı enerjisi, % 25e yakın bir işe dönüşebildiği halde, bu oran dizel motorlarında % 65 ısı enerjisinden % 35 gibi faydalı bir iş elde edilir ki, bu dizel motorlarındaki yüksek basınç ve ısıdan dolayı verimin benzine göre % 10 daha fazla olduğunu göstermektedir.

Dizel motorlarında beygir saat başına 100-200 gr civarında mazot sarfiyatı olduğu halde, bu durum

benzinde 300 gr civarında seyreder. Çekiş gücü uygulama safhasında dizellerde daha fazla, benzinlerde daha azdır. Mazotun tutuşma derecesi 80°Cden itibaren başladığı halde benzinlerde oda sıcaklığında olur. Bu durum benzinlilerde dizellere göre yangın tehlikesinin daha çok olduğunu gösterir.

Dizel motorlar bitkisel yağlar dahil olmak üzere benzinin yüksek oktanlısına kadar her türlü yakıtla çalışabildiği halde benzili motorlarda yalnız benzin kullanılır. Ateşleme donanımı benzine göre daha basit olduğu için arızaları daha azdır. Benzinli motorların egzoz gözlerinde daha fazla CO2 olmasına karşılık dizel motorların egzoz gözlerinde daha az CO2 vardır.

Dizel motorlarındaki işletme giderleri aynı işi görecek benzinli motorlara göre yarıdan daha azdır. Kullanıldığı yerler Ticari nakliyat taşıtlarında ve inşaatlarda hemen hemen sadece dizel motorları kullanılır. Çoğu lokomotifler dizel-elektrik tahriği dizel motorunun mekanik gücünü tekerlekleri.

öndüren elektrik enerjisine çevirir veya dizel motoru, ile çalışır. Zirai makinalar, biçerdöver, traktör ve su motorları hep dizelle çalışır. Sanayide kullanılan jeneratör ve kompresörlerin de Dizelden faydalanılarak çalıştırıldığını söylemek yerinde olur. Bu motorlar hava veya su ile soğutulabilir, iki veya dört zamanlı olabilirler.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …