Dinler Kaça Ayrılır

Dinler Kaça Ayrılır

islam alimleri dinleri başlıca iki kısma ayırırlar 1. Hak dinler. 2. Batıl dinler. Tek Allaha imanı esas alan ve yalnızca O’na kulluk ve ibadeti emreden dinlere Hak dinler denir. Hak dinler, Allah’ın göndermiş olduğu dinlerdir. Bu sebeble bunlara semavi dinler de denir. Hak dinlere, temelini, Allah’ın birliğine iman ve sadece O’na ibadet esası teşkil ettiği için, Tevhid dini adı da verilir. Allah tarafından gönderilmemiş, insanların kendilerinden uydurdukları, tek Allah’a iman esasını taşımayan inanç ve fikirlere ise, Batıl dinler denir

Hak dinlerin bazıları, sonradan insanlar tarafından bozulmuş, içine dinin aslından olmayan hurafeler ve batıl inançlar konulmuştur. Bu gibi, aslı hak iken sonradan bozulan dinlere, Muharref dinler denir. Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi… Bunlar başlangıçta Hak din iken, sonradan içlerine hurafeler ve tevhide aykırı fikirler girmesiyle bozulmuş ve birer muharref din olmuşlardır

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …