Dini Kozmoloji

Dini Kozmoloji Nedir

Dini kozmoloji, veya dini evrenbilim, bilimsel kanıtlara dayanan değil de dini düşünce ve yargılara dayanan evren anlayışları için kullanılan genel bir kavramdır. Her dinin dini kozmolojisi, dinlerin temel farklılıklarından dolayı birbirinden ayrılsa da benzer noktalar da bulunabilir. Benzerliklerin sebepler çeşitli olabildiği gibi dinin temel özelliklerine ilişkin de olabilir. Örneğin, tektanrıcı dinlerin çoğunluğunda evreni yaratan tek bir tanrı anlayışı mevcuttur ve bu tanrının evreni, sıklıkla, yoktan var ettiğine inanılır. Temel tanrısal özelliklere sahip olmayan din veya mezheplerde, evrenin yaratılışı bir yaratma eyleminden ziyade kaostan düzene geçiş olarak kendiliğinden olan bir olay olarak tanımlanabilir.

Dini kozmoloji, bir dinin önceliklerini ve temel olarak gördüğü kavramları yansıttığı ve vurguladığı için dinbilim açısından da önem arz etmektedir. Antik tarihte dini kozmoloji, kabul edilen ve dinden ayrık belirli bir bilim dalının olmamasının veya dinin hayatın birçok yönünde temel otorite olması sebebiyle bugün anladığımız anlamda bilimsel (veya fizki) kozmoloji ile bütünleşikti.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …