Dhtml Nedir

Dhtml Nedir

Çoğu kişinin ismine bakarak Htmlin bir alternatifi olduğunu sanmasının aksine Dhtml aslında soyut bir kavramdan başka bir şey değildir! Yani kendi içinde bütünlüğü ve kuralları olan Html gibi bir kodlama mark-up dili ya da JavaScript gibi bir program dili değildir. Tamamen farklı kullanıcı-tarafı teknolojileri olan Html, Css, ve JavaScriptin belirli bir anlamda ve birbirleriyle dayanışma içerisinde kullanıldığı bir yöntemden başka bir şey değildir

Dolayısı ile Dhtml, teknolojisi diye hitap edilen sanal kavram aslında Dhtml metodunun kullandığı Html, CSS ve JavaScript teknolojilerinin bütününe verilen addır. Bu teknolojilerin her biri farklı bir amaç doğrultusunda geliştirilmiş ve birbirinden farklı konularda güçleri olan web standartlarıdırlar. Dhtml ile yapmaya çalıştığımız iş ise bu

Dhtml iki büyük tarayıcı üreticisi olan Microsoft ve Netscapein versiyon 4 tarayıcıları ile bizleri tanıştırdıkları ve daha sonraki sürümlerinde de destekledikleri ve World Wide Web Konsorsiyumu W3C tarafından artık bir web standartı olarak kabul gören teknolojiye verilen isimdir.

teknolojilerin her birini özgün bir şekilde birbirleriyle etkileşim içerisinde kullanarak, web sayfaları üzerinde, bu teknolojilerin sahip oldukları güçlerin bileşkesinden dahi daha büyük bir kontrol gücü oluşturmaktır.

Belirli teknolojilerin birbirleriyle dayanışma içinde kullanıldığı bir yöntemdir Geleneksel Html sayfalarına görsel ve işlevsel açıdan zenginlik katan

bir metoddur. Bizzat normal Html sayfalarına eklenirler Kullanıcı-tarafı teknolojilerini Html, Css ve JavaScript kullanır Tarayıcı-özgün çalışır.

Henüz yeni web standartı olmuş bir teknolojidir Bedavadır Dhtml ne değildir Kendine özgü bütünlüğü ve kuralları olan bir kodlama ya da program dili

değildir Htmlin bir alternatifi değildir Sunucu-tarafı teknolojisi değildir Eski model web tarayıcılarının da halen kullanıldığını düşünürsek her

tarayıcıda aynı şekilde çalışan bağımsız bir uygulama değildir Geliştirme ve çalıştırma için ekstra bir yazılıma ihtiyaç yoktur. Hiç bir firmanın tekelinde değildir

Ayrıca kontrol et

İnternetin Faydaları Nelerdir

İnternetin Faydaları Nelerdir? İnternet Nedir?

İnternetin Faydaları Nelerdir? Her şey doğru ve orantılı kullanıldığı zaman, işlevini tam anlamıyla yerine getirir. …