Deylemi Nedir

Deylemi Nedir

Deylemi Ne Demektir? Deylemi Nedir Kısaca? Deylemi Ne Demek? Deylemi Nedir? Deylemi Hakkında Kısa Bilgi?

Deylemi Ne Demek, Deylemi on birinci yüzyılda yetişmiş büyük hadis alimi ve tarihçi. ismi Şireveyh bin Şehrdar bin Şireveyh ed-Deylemi el-Hemedani, künyesi Ebü Şücadır. Soyu, Esved-i Ansiyi öldüren sahabi Firüz deylemiye ulaştığı için Deylemi, diye meşhur olmuştur. Aslen Hemedanlıdır. 1053 H. 445 senesinde doğdu. 1115 H. 509 senesinde vefat etti.

Hadis öğrenmek ve dinlemek için, Hemedan, Bağdat, Kazvin ve isfehan gibi zamanının ilim merkezlerine gitti. Ebül-Fadl Muhammed bin Osman el-Kümesani, Yüsuf bin Muhammed el-Müstemli, Ebül-Ferec Ali bin Muhammed bin Ali el-Ceriri el-Beceli, Ahmed bin isa bin Abbad ed-Dineveri, Ebü Mansür Abdülbaki bin Ali el-Attar, Ebül-Kasım bin el-Büri, Ebü Amr bin Mende gibi pekçok alimden ilim öğrenip, hadis-i şerif dinledi. Kendisinden de oğlu Şehrdar, Muhammed bin Fadl

el-isferaini, Hafız Ebü Müsa el-Medini, Hafız Ebül-Ala Ahmed bin Hasan bin Ahmed el Attar, Muhammed bin Ebil-Kasım es-Savi, Ebül-Fütüh et-Tai gibi birçok alim ilim öğrendi ve hadis-i şerif dinledi. Talebe yetiştirip, kıymetli eserler yazdı. 1115 H. 445 senesinde vefat etti. Müsned-i deylemi diye de meşhur olan Firdevs-ül-Ahyar adlı eserinde rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır

Ümmetimden günahları çok olanlara şefaat edeceğim. Kuran-ı kerimin başka sözlere üstünlüğü, Allahü tealanın yaratılmışlara olan üstünlüğü gibidir.

Namazı ilk vaktinde kılmanın, namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü, ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Toplu olarak yemek yiyiniz. Ayrı ayrı yemeyiniz. Zira toplulukta bereket vardır. Cuma günlerinde öyle bir an vardır ki, müminin o anda ettiği dua reddolunmaz.

Eserleri deyleminin yazdığı eserlerinden bazıları şunlardır 1 Tarih-i Hemedan, 2 Firdevs-ül-Ahyar içinde on bin hadis-i şerif vardır. Bu eseri oğlu Şehrdar yeniden tanzim edip kısaltmıştır. 1990 da neşr edilmiştir. 3 Riyad-ül-Üns li-Ukala-il-Üns fi Marifeti Ahvali Nebi, 4 Tarih-ul- Hulefa

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …