Devlet istatistik Enstitüsü

Devlet istatistik Enstitüsü

Başbakanlığa bağlı, ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal faaliyetleriyle ilgili istatistikleri düzenlemek, değerlendirmek ve yayınlamak amacıyla kurulan kamu kuruluşu. Cumhüriyet döneminde ilk istatistik teşkilatı, 1926 da kurulan Başvekalete bağlı istatistik Umum Müdürlüğüdür. Bu kuruluş 1930 sonrasında hızlı bir gelişme gösterdi. 1962 de çıkartılan bir kanunla, Devlet istatistik Enstitüsü olarak değiştirildi. 8 Haziran 1984 tarih ve 219 sayılı kanun hükmünde kararnameyle yeniden düzenlendi

Başbakanlık, DiE üzerindeki emir ve yetkilerini bir devlet bakanı vasıtasıyla kullanır. Enstitü, gerek duyduğu bilgileri kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel kişilerden istemeye, verilen bilgilerin

doğruluğunu araştırmaya yetkilidir. Ayrıca sonu 0 veya 5 ile biten yıllarda genel nüfus sayımı, sonu 1 ve 6 ile biten yıllarda genel sanayi ve işyerleri sayımı, sonu 3 ile biten yıllarda genel tarım sayımı yapmak, Enstitünün görevleri arasındadır. Yüksek istatistik Şürasına Devlet Planlama Teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi Devlet Teşebbüsleri, Türkiye Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları üst kademe yetkilileri ve Sendikalar, enstitü başkanının çağrısı üzerine üye olarak katılırlar. Şüra, en az iki yılda bir toplanır

Devlet istatistik Enstitüsünün ana hizmet birimleri Ekonomik istatistikler Dairesi, Sosyal istatistikler Dairesi, Tetkik ve Araştırma Dairesi ile Teknik işler Dairesinden meydana gelir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …