Derviş Muhammed

Derviş Muhammed

evliyanın büyüklerinden. insanları Hakka davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i aliyye denilen büyük alim ve velilerin yirmincisidir. Doğum tarihi bilinmemekte olup, 1562 H. 970 senesinde vefat etti

Rüh ilimlerinde mütehassıs idi. Büyük alim ve kamil bir veli olan dayısı Kadı Muhammed Zahidden ders alarak yetişti. Dayısına talebe olmadan önce, on beş sene nefsinin isteklerinden kurtulmak için mücadele etmiş ve insanlardan uzak yaşamıştı. Birgün ellerini açıp, acizliğini ve çaresizliğini Allahü tealaya yalvararak arz etmişti. aniden Hızır aleyhisselam gelip Eğer sabır ve kanaat istiyorsan,

Muhammed Zahidin hizmet ve sohbetine kavuşmakta acele et. O sana sabır ve kanaati öğretir. buyurdu. Muhammed Zahidin yüksek huzürunda ilim tahsil etti. Güzel terbiye görüp, kemale geldi. Hocasının vefatından sonra yerine geçip, Semerkandda doğru yoldan ayrılanlarla ve dine sonradan sokulan bidatlerle uğraştı. Bidatleri yok etti. Çok veli yetiştirdi.

insanları Allahü tealanın yoluna çağırmada çok gayret gösterdi. Talebelerinin terbiyesi husüsunda, insanüstü bir kuvvet ve gayrete sahipti. 1562 senesinde, ikinci binin yenileyicisi imam-ı Rabbani hazretlerinin dünyaya gelmesinden bir sene önce, Büster kasabasının Dasferar köyünde vefat etti. insanlara doğru yolu göstermek için yetiştirdiği yüksek talebeleri pekçok olup, en büyüğü Hace Muhammed imkenegidir.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …