Deflasyon Nedir

Deflasyon Nedir

Genellikle tedavülde dolanımdabulunan para miktarının azaltılması sonucu toplam talepte ve fiatlar genel düzeyinde meydana gelen düşüş. Fiatlardaki bu düşüşün gerçekleşebilmesi için paranın tedavül hızında bir değişme olmaması gerekir. Gelişmiş ülkelerde deflasyon çoğunlukla konjonktürel bir hareket olarak ortaya çıkar. Devletin iradi olarak deflasyonist bir politika takibine pek rastlanmaz. Deflasyon dönemlerinde fiyatlardaki düşüşün yanısıra işsizlik nisbetinde de bir yükselme gözlenir. Birçok iktisatçılar, gelişmiş ülkelerin yapısal

özelliklerinin, sürekli bir deflasyonist eğilime yol açacağını, bir başka ifadeyle bu ülkenin talep düşüşü neticesi daimi bir işsizlik ve atıl kapasite ile karşı karşıya olduklarını belirtmektedir. Öte yandan deflasyonun bir önceki dönemde meydana gelen enflasyonun bir sonucu olduğu da iddia edilmektedir

Devlet, para ve maliye politikası araçları ile deflasyonla mücadele edebilir. Halkın satın alma gücü bütçe açıkları ve para arzı artışı ile çoğaltılarak talebin mevcut milli hasılanın satılmasına imkan verecek şekilde yükseltilmesine çalışılır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …