Dedektör Nedir

Dedektör Nedir

Özellikle radyolarda ses kalitesini düzeltmek için kullanılan alet. Değişik türleri vardır. Kristal dedektör ilk kristal dedektör, herhangi bir metal sülfür kristaline temas eden metal bir telden ibaretti. Bu tür temaslardaki bir yönlü iletkenliği 1874 te keşfeden Braun, bu özelliği yine ilk defa kendisi 1901 de telsiz alıcısının bir parçasının yapımında kullanmıştır

1906 da Amerikalı mühendis Henry H.C. Dunwody, kristal dedektörlerde karbon kullanımının patentini almıştır. Aynı yıl G.W. Pickard kristal dedektörlerde, silikon kullanımının patentini almıştır. Kristal dedektör, ayarlanmada kritik olmasına karşılık hassas ve ucuzdur. Bu sebeple amatör telsizciler tarafından ve pekçok ilk ticari telsiz istasyonları tarafından ve 1920nin başlarında basit alıcılar tarafından kullanılmıştır.

ikinci Dünya Savaşından bu yana geliştirilen ve bugün elektronik mühendisliğinin her sahasındaki kullanılan yarı iletkenler, bunun doğrudan doğruya bir devamıdır.

Magnetik dedektör 1902 de Marconi tarafından bulunan magnetik dedektörde iki daimi mıknatıs, bir bobine ait primer sargının çekirdek alanında hareket eden demir tel demetini magnetize etmekteydi. Gelen bir sinyal alındığında, sargılardaki magnetik alanı değiştirir. Alanın değişmesi ikinci sargıda voltaj meydana getirir. Bu dedektör, 1912 ye kadar Marconi telsizlerinin standart techizatıydı.

Elektrolitik dedektör Elektrik akımını geçiren bir çözeltiye batırılan ince telden ibarettir. 1900-1913 yılları arasında değişik türden elektrolitik dedektörler, kullanılmıştır.

Vakum tüp dedektörler John A. Fleming 1904 te radyo dalgalarını algılamak için, içinde iki elektrot bulunan bir tüp diyot lamba kullanmıştı. Bir yöndeki iletkenliği diğer yöne göre daha fazla olan bu tüpler, 1905-1912 arasında Marconi telsizlerinde kullanılmıştır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …