Dede Ömer Rüşeni

Dede Ömer Rüşeni

Osmanlılar zamanında yetişen evliyanın büyüklerinden. Halvetiyye tarikatının, Rüşeniyye kolunun kurucusudur. Aydının Güzelhisar köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmiyor. Şiirlerinde Rüşeni mahlasını kullanırdı. 1487 senesinde Tebrizde, Kuran-ı kerim okurken vefat etti

ilim tahsili için Bursaya gelerek Yeşil Cami imaretine yerleşti. Zahiri ilimleri tahsil ettikten sonra, gönlünde tasavvufa girme arsuzu uyandı. Karamana gitti. Seyyid Yahya Şirvaninin kardeşi Alaüddin Ali Aydıninin derslerine devam etti. Buradan, Baküye giderek Seyyid Yahya Şirvaninin sohbet ve hizmetine girdi. Kısa zamanda en yüksek talebelerinden oldu. Sıkı riyazet çekti. Hocasının vefatından sonra bir müddet Karabağda kaldı. Kerim Hanın daveti üzerine Tebrize gitti. Tebrizde kendisi için yaptırılan zaviyeye yerleşti. Çok talebe yetiştirdi.

Dede Ömer Rüşeni Peygamber efendimiz ve Onun yolundaki alimlerin tam bir aşığı idi. Peygamber efendimiz için yazdığı nat-ı şerifi

Ey risalet bostanında hıraman serv-kad Vay nübüvvet bahçesinde yasemin-bü-lale-had Adı Ahmed bi-adedtir ya Nebiyyallah veli Sen bir Ahmedsin ki, senden görünür nür-ı ehad Sad, aynın gözün mim, ağzın dal, zülfün göreli Ya Nebi, gitmez dilimden bir nefes zikr, hamd Enbiyanın herbirinin var nihayet ilmine Hak sana verdi ki, ilim ve hikmette yok had ve hudüd Rüşeni biçare zulmette kalırdı ya Nebi Ana mim ağzınla, iki dalın olmasa meded

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Kimdir Ayten Gökçer Kimdir, 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi …