Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Dava Nedir

Dava Nedir

Dava Nedir

Dava Ne Demektir? Dava Nedir Kısaca? Dava Ne Demek? Dava Nedir? Dava Hakkında? Dava Hakkında Bilgi?

dava Ne Demek, Dava Bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılması. Dava asli başlıbaşına bir iddia olup, başka bir davayla ilgisi bulunmayan ve feri asıl davanın teferrüatından olarak, diğer bir şey hakkında hüküm verilmesinin istenilmesi olur. ihtilaflı ve ihtilafsız veya ceza davası hukuk davası, idari dava, amme kamu davası, şahsi dava olarak da tarif edilir.

Hukuk davaları Edim davaları, tesbit davaları yenilik doğuran olmak üzere üçe ayrılır Hak sahibinin, bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını, yani bir ediminin yerine getirilmesini istediği davalara edim davaları denir.Mahkemelerdeki davaların çoğu bu çeşittir. alacak davaları, tazminat davaları gibi. Bir huküki bağın var olup olmadığının tesbit edildiği davalara tesbit davaları denir. evlilik dışı çocukların neseplerinin tesbiti gibi.

mahkeme gününe kadar var olmayan veyahut hakimin kararı olmadan var olmayacak olan huküki sonuçları meydana getiren davalara, yenilik doğuran davalar denir. boşanma davaları gibi. Dava edene davacı dava edilene de davalı denir. Dava konusu olan husüsa dava olan şey denir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …