Cushing Hastalığı

Cushing Hastalığı

Cushing hastalığından sözetmeden önce üstünde durulması gereken bir nokta vardır. Genelde bu hastalık özellikle böbreküstü kabuğu bezlerinin aşırı çalışmasını gösteren belirtilerle hiperkortisizm yani glükokortikoyit hormonların aşırı salgılanmasıyla yansır. Böbreküstü kabuğu bezlerinin aşırı çalışmasının kökeninde, klinikte Cushing sendromu diye adlandırılan ortak bir tabloya yolaçan, birçok neden bulunabilir.

Cushing hastalığı nedeni hipotalamus, hipofiz düzeyinde yerleşen bir cushing sendromudur. Bir hipofiz uru yada ur olmaksızın hipotalamus düzensizliği sözkonusu olabilir.

Nedenleri
Cushing hastalığına yolaçan hipofiz uru ya kötücüldür çok ender olarak yada kromofob ya da bazofil hücrelerden gelişen bir adenomdur.

Teşhis
Klinik belirtilere ve tamamlayıcı muayenelerin sonuçlarına dayanır.

Klinik belirtiler
içsalgı belirtileriyle neden bir ursa ur belirtileriyle, özellikle de deride morumsu renkli çatlaklarla yansır.

iç salgı belirtileri
Hastaların çoğunda, bunlar cushing sendromu belirtileridir böbreküstü bezleri kabuğunun aşırı büyümesi bölümüne bakınız. Bu arada bazı belirtiler özellikle cushing hastalığına, bir başka deyişle hastalığın hipofiz uru kaynaklı biçimine özgü gibi görünmektedir. Bu belirtiler, Addison hastalığını andıran deride pigment artışı, kol ve bacaklarda ödem ve şekersiz şeker hastalığıdır.

Urla ilgili belirtiler
Akromegali dolayısıyle anlatılanların aynıdır

Baş ağrıları; görme bozuklukları; röntgen filminde Türk eyeri değişiklikleri. Yardımcı incelemeler steroyit hormon anormallikleridir. Cushing sendromundakilerin aynılarıdır.

ACTH düzeyi ve kan kortizol düzeyi
Normal kan alma koşullarında sabah, aç karnına, plazmadaki ACTH yoğunluğu normal yada yüksektir. Ama özellikle günlük çevrimin yittiği ve salgılanma düzeyinin değişmez kaldığı gözlenir.

Kandaki kortizol düzeyi de yüksektir ve ACTH gibi, günlük çevrimi yitmiştir.

Röntgen incelemeleri
Burada da akromegalide kullanılan yöntemlerle özellikle kesit filmler, gazlı hava filmi ve şahda1-mardan saydamsız madde verilerek beyin damarları filmi Türk eyerinin incelenmesi gerekir. Bmv-lara ek olarak, böbreküstü bezlerinin de incelenmesi gerekebilir.

Görme alanının incelenmesi
Hipofiz urlarında görülen bilgileri verir

Hastalığın öteki biçimi
Cushing sendromu tipinde bir böbreküstü bezleri kabuğunun- aşırı gelişmesiyle birlikte olan hipo-fiz urunun özel bir biçimi, bu urun bir böbreküstü bezinin çıkarılmasından tam yada tam olmayan sonra görülmesidir. Derideki pigment artışı, bu biçimde çok iyi bir belirtidir. Ur belirtilerinin bir özelliği yoktur. Buna karşılık ACTH’nın plazma düzeyinin çok yüksek olması ve lizin-vazopressin uyarısına yanıtın son derece belirgin olması, çok iyi biyolojik belirtilerdir.

Ayırıcı teşhis
Cushing sendromu tipindeki bütün böbreküstü bezleri kabuğunun aşırı çalışmalarıyla yada gelişmeleriyle yani glüko, kortikoyit hormonların aşırı salgılanmasıyla oluşan hastalıklarla ayrım yapmak gerekir.

Tedavi
Çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Cerrahi tedavi incelemelerin sonuçlarına göre, çeşitli düzeylerde cerrahi girişimde bulunulabilir. Hipofiz urunun çıkarılması; böbreküstü bezinin çıkarılması.

Fiziksel etkenler
Dıştan ışın tedavisi, kobalt tedavisi ya da hipo-fize radyoaktif metal (altın ya da itriyum) yerleştirilmesi.

ilaçla tedavi
Özellikle kortikosteroyitlerin yapımını engelleyen bir madde kullanılır: OPDDD ortho-paraprim diklorodifenil-dikloroetan. Tedavi uygulama kararı ancak, bu konuda uzmanlaşmış bir hastanede, hastalığın tam bir bilançosu yapıldıktan sonra konabilir. Her hastanın durumuna göre, birçok yöntem birarada kullanılabilir.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …