Cırcır Böceği Nedir

Cırcır Böceği Nedir

Yaşadığı yerler Sıcak bölgelerin çorak alanlarında. Özellikleri Parlak siyah – kahverenkli, 2 cm boyunda, sıçrayıcı ve gece ötücü. Çoğunlukla bitkisel besinlerle beslenir. Çeşitleri adi cırcır böceği ocak çekirgesi

Parlak siyah, renkli, yuvarlak iri başlı, kısa kanatlı, uzun antenli, Düzkanatlılar takımından güzel sesli bir böcek. 2 cm boyunda olup, gündüz kazdıkları çukurlarda yalnız olarak gizlenir, gece faaliyet göstererek hoş sesleri ile öterler. Sadece erkekleri ön kanatlarını birbirine sürterek ses çıkarır, dişileri

kendilerine çekerler. işitme organları ön bacaklarında bulunan bir uzantıdadır. Ayrıca vücutlarının sonuna yakın arka kısımlarında, duyarlı kıllarla kaplı iki boynuzsu dikenleri vardır. Arka bacakları sıçrama görevi yapar. Fakat çekirgeler kadar sıçrayamazlar. Daha çok çorak arazide rastlanır. Bazen otluk yamaçlarda ve tarla kenarlarında görülür. Sürüler halinde ağaç ve çalılıklar üstünde yaşayanlar da vardır

Sıcak ocak ve fırın yakınlarında, evlerde tahta döşemeler altında yaşayanlarına ocak çekirgesi denir. Eski devirlerde bazı kavimler tarafından ev için uğurlu sayılırdı. Cırcırböcekleri çoğunlukla bitkisel, bazan da hayvansal besinlerle beslenirler. Birbirinin yuvasına saldıranlar vahşice döğüşür. Galip gelen diğerini afiyetle yer. Japonyada sesleri için kanarya gibi kafeste beslenen ve birbirleriyle

döğüştürülenleri de vardır. ilkbahar mevsimlerinde, haziran sonlarına kadar rastlanır. Gece hoş sesleri duyulur. Dişi, yumurtalarını toprağa bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar tam bir kış geçirir. Bunlar ergine benzerse de kanatsızdırlar. Erginleşene kadar 8-11 defa deri değiştirirler.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …