Cevher Nedir

Cevher Nedir

Cevher Ne Demek? Cevher Nedir Kısaca? Cevher Ne Demektir? Cevher Hakkında Bilgi?

Cevher Nedir, Cevher genel bir tarifle, madencilik usülleriyle çıkarılan, esas itibariyle minerallerden meydana gelen ve işlenmesi bir kar temin eden cisimler. iktisadi açıdan düşünüldüğünde, bir maddenin cevher, sayılmasında önemli olan onun iktisatlı olarak işlenebilmesidir. Bu da bazı faktörlere bağlıdır. Mesela elde edilişşekli, taşıma ve başka masraflar gibi. Çıkarılması ve taşınması zor olan zengin bir maden yatağı cevher sayılmadığı halde, iktisatlı.

olarak işlenebilen düşük dereceli bir yatak cevher sayılabilir. Cevher içerisindeki ana madenden başka ikinci derecede madenlerin bulunması da çok önemlidir. Bunlar iktisatlı olarak işlenebilse iyi aksine asıl maddenin elde edilişi sırasında zararlı rolleri olursa kötü olurlar.

Bir cevherin tenörünün, yani içindeki kıymetli maddenin yüzdesinin bir asgari sınırı vardır. Bu sınır, elde edilme masraflarının piyasa fiyatı ile mukayese edilmesi sonucu ortaya çıkar.

Cevher içindeki esas maden cevher minerali olarak adlandırılır. Umümiyetle kıymetsiz ve ekseriyeti teşkil eden öteki kısım ise gang ismini alır. Cevherlerin taşınmasında ve işlenmesinde bu gang maddeleri fazla masrafa sebep olur. Bu itibarla ekseriya cevher daha taşınmadan fiziki yollarla gangdan kısmen arındırılır.

Cevher, bünyesinde bir tek maden bulundurabildiği gibi çeşitli madenler de bulundurabilir. Böylece basit veya kompleks cevher olarak sınıflandırılırlar. Mesela demir, manganez, alüminyum, civa, kalay cevherleri, basit cevherler olup, bunlardan yalnız bu sayılan madenler elde edilir. Gümüş, çinko, kurşun, kobalt, bakır, antimon, nikel cevherleri ise ekseriya iki veya üç maden bulundurur.

Arsenik, bizmut, kadmiyum ve selenyum gibi bazı madenler ise başka maden cevherlerinin ergitilmesi sırasında ikinci derecede ürünler olarak elde edilirler.

Bazı hallerde cevherden metalin çıkarılmasına lüzum olmaz ve cevher olduğu gibi kullanılır. Mesela, krom-manyezit tuğlası, krom metali, kromit cevherinden, ayrılmadan, kromit manyezitle karıştırılmak süretiyle yapılır.

Cevherler, saf olanlar haricinde şu şekilde sınıflandırılır Alçak tenörlü Verimi az olan, Yüksek tenörlü Verimli, Ham cevher Ocaktan çıktığı halde, Som cevher Muamele görmeden satılabilen veya ergitilmeye gönderilebilen, Elle ayıklanabilen, Konsantrasyon yolu ile zenginleştirilmeye lüzum gösteren, Konsantre cevher Mesela manyetik yolla veya flotasyonla yağla kaplı cevheri çalkalama ile gangdan ayırıp yüzdürme işlemi tenörü yükseltilmiş, Ergitilecek cevher Metalin, cevherden ergitilme yoluyla çıkarılması gereken cevherdir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …