Cerrahiyye Nedir

Cerrahiyye Nedir

istanbulda yetişmiş evliyanın büyüklerinden Nüreddin-i Cerrahinin insanları rühen olgunlaştırmakta takib ettiği yol. Halvetiyye yolunun büyük bir kolu. Cerrahiyye, yolunun büyüğü Nüreddin-i Cerrahinin asıl ismi, Muhammed bin Abdullahtır. istanbulda Cerrahpaşa semtinde doğdu. Bunun için Cerrahi diye anılmıştır. Bir rivayete göre soyu Eshab-ı kiramdan Ebü Ubeyde bin Cerraha ulaşır. Bu sebeble Cerrahi diye anılır. Halveti tarikatı içinde meydana getirdiği terbiye sistemi kendisine nisbet edilerek Cerrahiyye adı verilmiştir

Cerrahiyye yolu silsilesi Halvetilerden Seyyid Yahya Şirvaniye ulaşır. Bunun talebesi Pir Muhammed Erzincaniden ayrılan koldan Niyazi-i Mısri, Ümmi Sinan ve Cerrahi tarikatları meydana gelmiştir.

Nüreddin, Karagümrükteki dergahında on sekiz sene taliplere ilim ve edeb öğrenmek isteyenlere ders verdi. Çok talebe yetiştirdi. Allahü tealanın isimlerini söylemek süretiyle zikr usül olmuştur.Talebelerinden bazıları şunlardır Şeyh Hüsameddin Efendi, Süleyman Veliyyüddin Efendi, Bursalı Çelebi Mehmed Efendi, Muslihiddin Efendi, Yahya Efendi vb.

Cerrahiyye yolunda da diğer tarikatlerde olduğu gibi, birçok değişiklikler yapılmış bidatler karıştırılmıştır. Nüreddin Cerrahinin ilahi aşk ile söylediği bir şiiri şöyledir Dil gönül beytini evini pak eden Dervişi anka eden alem-i ilahiye giden Mevla zikridir zikri

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …