Cehennem Taşı Nedir

Cehennem Taşı Nedir? Cehennem Taşı Ne İşe Yarar?

Cehennem Taşı Nedir? Renksiz, korkusuz, yarı saydam çubuklar halinde bir kimyasal madde. Kimyaca adı gümüş Nitrattır (Ağ N03), gümüşün nitrik asitle işlenmesi ile elde edilir.Hekimlikte, yaraların yakılmasında kullanılır.

Özellikleri: teknik bakımdan çok önemlidir. 20°C’de 100 gram suda 222 gr gümüş nitrat çözünür. Metil ve etil alkolde orta derecede çözünür. Başka organik çözücülerde de çözünür. Yaklaşık 320°C’ye kadar ısıtıldığı zaman oksijen kaybederek gümüş nitrite dönüşür. kızıl dereceye kadar ısıtılırsa elementel gümüş meydana gelir.

Gümüş nitrat içildiği takdirde şiddetli karın ağrısına, kusma, ishal ve mide-barsak iltihaplarına yol açar. Böyle durumlarda ağızdan sırasıyla tuzlu su, süt ve sabunlu su verilir.

Elde edilişi: Yoğunluğu 1,25-1,30 olan nitrat asidinde gümüşün çözünmesiyle elde edilir. Gümüş nitrat en çok bu yolla elde edilir:

Ag+ 2HNO 3 Ø Ag NO 3 + NO 2 +H 2 O

Kullanılışı: Fotoğrafçılıkta, tıpta, gümüş kaplamada, ayna imalatında, silinmez mürekkep yapımında kullanılır. Tedavide çeşitli maksatlarla kullanılan gümüş nitrat, çubuklar halinde veya % 0,01-10’luk sulu çözeltiler halinde deri ve mukozaya tatbik edilir. Gümüş nitrat çubuklarından siğil ve yara tedavisinde faydalanılır. Gümüş nitrat deriye temas ettiğinde deriyi yakar. cehennem taşı denmesinin sebepi de bu yakıcı özelliğindendir.

Gümüş nitratın % 1-2’lik çözeltileri, belsoğukluğuna sebep olan gonokokların yol açabileceği göz enfeksiyonlarını önlemek maksadıyla yeni doğmuş bebeklerin gözlerine damlatılır. Gümüş nitrat ayrıca, tümör, tedavisinde de kullanılır. Gümüş nitratın sulu çözeltileri analitik kimyada halojenür, tiyosiyanat ve siyanürlerin volumetrik analizlerinde yaygın olarak kullanılır.

Sözlükte “Cehennem Taşı” Ne Demek

1-) Gümüşün nitrik asitte ergitilmesiyle elde edilen, havaya dayanıklı, ışıktan bozunmayan beyaz kristal.

Cennet ve Cehennem Arasındaki Yer

Araf, bazı din ve inançların ahiret kavramlarında yer alan, kötüler ve iyilerin sınıfına sokulamayan, inançlı günahkarların veya günah ve sevapları eşit olanların gideceği geçici arınma yeri, nihai ahiret mekanları arasında olduğuna inanılan yer, çoğunlukla dağ. Sözcük olarak, Arapça “kum tepesi” anlamındaki “urf”un çoğul halidir. İslamda bu kavramın adı Araftır. Diğer dinlerdeki benzer yerler için de Türkçede anlam ve kullanımının oturmuş olması sebebiyle, bu ad kullanılır. Araf farklı inanç ve dillerde farklı sözcüklerle ifade edilir. Araf’ın cennet ile cehennem arasında bulunan bir yer olduğuna inanılır. Günah ve sevapları eşit olduğundan cennet ya da cehenneme giremeyenlerin bekletildikleri yer olarak bilinir. Cehennem Taşı Nedir

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …