Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Kütüphane Nedir

Kütüphane Nedir Belli bir sisteme göre tasnif edilen kitap ve benzeri materyallerin toplandığı, saklandığı, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulduğu yer. …

Devamı »

Kürvimetre Nedir

Kürvimetre Nedir doğru uzunluk ölçme maksadıyla geliştirilmiş bir alet. aletin zemin üzerinde dönebilen dişli bir tekerleği ile buna bağlı olarak …

Devamı »

Küre Nedir

Küre Nedir Uzayda, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların meydana getirdiği içi boş veya dolu geometrik şekil. Bu sabit noktaya …

Devamı »

Kül Nedir

Kül Nedir Bazı maddelerin yanmasından sonra geride kalan toz madde. Bitkisel yakıtların yanarken kül bırakması, bileşimlerinde bulunan inorganik maddelerden ileri …

Devamı »

Küf Nedir

Küf Nedir ve asalak iplik gibi mantardır. Bunlar gıdalarda önemli rol oynar. bakteri ve mayalar tek hücreli olduğu halde küfler …

Devamı »

Kuzukulağı Nedir

Kuzukulağı Nedir türkiye’de yetiştiği yerler: Anadolu’nun ekseri (çoğu) yerinde. haziran – eylül ayları arasında yeşilimtrak renkli, küçük çiçekler açan 50 …

Devamı »

Kuyu Nedir

Kuyu Nedir Su, petrol, gaz elde etmek veya zemin sondajı gayesiyle yeraltına doğru düşey olarak açılan boşluğun adı. su temini …

Devamı »

Kuvars Nedir

Kuvars Nedir Kristalize silika (SiO2) minerali. Oldukça geniş bir şekilde yayılmış olup, sadece damarlar veya ayrılmış kütleler halinde değ il, …

Devamı »

Kuşkonmaz Nedir

Kuşkonmaz Nedir türkiye’de yetiştiği yerler: marmara bölgesi, Ege, akdeniz ve Orta Anadolu. Haziran- temmuz ayları arasında yeşilimsi sarı renkli çiçekler …

Devamı »