Burdur Tarihi

Burdur Tarihi

Bu çağın en önemli özelliği insanların, hayvanları evcilleştirmesi, çanak çömlek yapımını öğrenmiş bulunmasıdır. Anadolunun ilk heykelcikleri olarak bilinen ana ilaheyi temsil eden pişmiş toprak figürünler ve süs eşyaları Neolitik Çağda Hacıların en önemli eserleridir. Kalkolitik Çağ Neolitik çağdan sonra gelen MÖ.5400-3000 yılları arasındaki çağdır. Bu çağda taş, kemik ve ağaç aletlerin yanısıra, madenin de kullanılmaya başlamış olması en önemli özelliğidir. Kuruçay Höyükte bulunan madeni keskiler, ok uçları gibi aletler çağın özelliğini yansıtırlar

ilimizin tarihi Neolotik Çağa kadar inmektedir.1957-1960 yılları arasında Prof.J.Mellaart tarafından Hacılarda yapılan kazılarda Neolitik kültürün bütün ayrıntılarını ortaya çıkarmıştır. Bu bulgular M.Ö.7000 yıllarına inmektedir. Yine 1978-1988 yılları arasında Kuruçay Höyükte ve 1989-1992 yılları arasında Bucak Höyücek Höyükte Prof Dr Refik duru tarafından yapılan kazılarda da Neolitik çağın kültürüne rastlanılmıştır

Ayrıca Uğurlu Höyük, Kızılkaya Höyük, Karamanlı Çamur Höyük, Tefenni Beyköy Höyükte bu çağı destekleyen malzemeler elde edilmiştir.M.Ö. 3000-2000 yılları arasına tarihlenen Eski Tunç Çağında, medeniyet daha gelişmiş,taş aletlerin yerini tunçtan yapılan aletler almıştır. Çağın özelliklerini yansıtan bir başka grup da, pişmiş toprak ve mermerden yapılmış keman tipi idollerdir. ilimizde Yassıgüme Höyük, Burdur Höyük,incirdere Höyük,Tepecik Höyük gibi yerleşim yerlerinde eski tunç çağı malzemesi yaygın olarak tespit edilmiştir.ilimiz,Antik çağlarda. bugünkü sınırları ile Isparta ve antalya illerini de içine alan antik PiSiDiA bölgesinde kalmaktadır. Bu bölge Pers döneminin ortalarına kadar karanlıkta kalmış,henüz aydınlatılamamıştır. Bölge, M.Ö. 2000 yıllarında arzava konfederasyonunun siyasi merkezi olmuştur

Bu durum M Ö. 1000 yılına kadar çeşitli toplumların yerleşmesiyle devam eder.M.Ö. 8.yyda Pisidianın batı bölgesi Friglerin hakimiyetine girmiştir. Yarışlı Gölündeki yerleşim yerinde Frig keramiklerinin bulunması bu tezi desteklemektedir. M.Ö. 696-676 Frig devletini yıkan Lidyalıların bölgeye hakim olduğunu görüyoruz .M.Ö. 546 yılında Lidyalıları yenen Persler,bölgeyi ele geçirmişlerdir. M.Ö. 334te Büyük iskender,Biga Çayı kenarında Persleri mağlup eder ve Anadoluya yönelir. Önce Bodrum,Milet ve Phaselisi alır. Daha sonra Perge,Side,Aspendosu alır ve M.Ö.333te de Sagalassos ve Kremnayı da zapteder. Büyük iskenderin M.Ö. 323 yılında ölümü,imparatorluğun paylaşılmasına sebep olur.

Bölgeye, M.Ö. 321 yılında komutan Antigonos hakim olur. Fakat M.Ö.301 yılında ipsos Savaşında Selefkoslulara yenilince ülkesini kaybeder. Selefkoslardan sonra bölge,Bergama krallığına ve daha sonra da Romaya bağlanır. Bu durum,M.S. 395 yılına kadar devam eder. Bu yıl Roma imparatorluğu ikiye bölünürbölge Doğu RomaBizans idaresine girer. Bu durum M.S. Xl yy sonlarına kadar devam eder ve bu tarihten itibaren Türk hakimiyeti başlar. Roma çağında Psidianın her tarafında kesif bir yerleşme vardır. Bir çok yeni şehir kurulmuş, eski merkezler yeniden onarılmıştır

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …