Bumin Kağan

Bumin Kağan

Göktürk Devletinin kurucusu ve ilk hükümdarı. Göktürkler tarih sahnesine çıktıkları sıralarda Juan-juanlara tabi olarak, Altay Dağlarında ananevi sanatları demircilikle uğraşıyorlar ve bu devlete silah imal ediyorlardı. Devrin Çin yıllıklarından, Göktürklerin bu sıralarda da dağınık halde bulunmadıkları ve federatif bir mahiyette Juan-juanlara bağlı oldukları görülmektedir. Nitekim Tu-wa

adlı başbuğun yerine hanedanın başına geçen Bumin, 534 yılında Kuzey – Tabgaç idarecileriyle siyasi münasebet kurdu. 542 de akıncıların başında Huagn-ho Nehri yakınlarına kadar ilerledi. 546 da Juan-juan Devletine karşı ayaklanan Tölesleri itaat altına aldı. Bu başarısından sonra Juan-juan Devleti hükümdarı ile eş değerde olduğunu göstermek maksadıyla kızına talip oldu. Ancak bu isteğinin kabaca reddedilmesi üzerine üst üste vurduğu darbelerle Juan-juan Devletini çökertip arazisini

tamamen hakimiyeti altına aldı. il-kağan ünvanını alarak tahta çıktıktan sonra eski Hun başkenti Ötükeni ele geçirerek devlet merkezi yaptı 552. Bumin Kağan, hükümdarlığını ilan ettikten sonra, küçük kardeşi istemiye, Yabgu ünvanıyla ülkenin batı kanadının idaresini verdi. istemi yeni yerler fethederek Batı Göktürk Kağanlığının temellerini atarken, Bumin Kağan tahta çıktığı yıl içerisinde öldü. Yerine, oğlu Kolo Kara ve bunun genç yaşta ölümü üzerine de diğer oğlu Mu-kan Kağan geçti.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …