Buharlı Gemi Nedir

Buharlı Gemi Nedir? Buharlı Gemi Ne Demek?

Buharlı Gemi Nedir? Buharlı gemi, ne saçmalık! Bu anlayışsızlık yalnız buharlı araba tasarısını değil, buharlı gemi tasarısını da suya düşürdü. Denis Papininkini 25 Eylül 1707de parçalamışlardı. Claude-François dAuxıronunki 8 Eylül 1774 te daha şanslı çıkmadı. DAuxiron 1727-1778, kürekleri yangın tulumbasıyla işleyen bir gemi inşa etmişti. Seine ırmağında denemeye konduysa da tasarıya düşman gemicileri sarkacını sabote ettiklerinden deneme başarısızlıkla sona erdi. Zavallı mucit kederinden hastalandı doğduğu Quingeye çekildi ve orada öldü.

Buharlı Gemi Nedir? Kırk yedi yaşında ölüm döşeğine düşen bu adamın ününe özenen Teğmen Claude de Jouffroy dAbbans adlı bir genç ölümünden önce DAuxironu buldu. Bu genç adam soylu ailesine o güne kadar epey üzüntü konusu olmuştu. Önce bir genç kızı sevmiş ve onu albayının Artois kontu, ilerde Kral X. Charles elinden almış, bu yüzden orduyu terk ederek kendini yangın tulumbaları üzerindeki çalışmalarına vermişti. Davranışı, soylu ailesinin aklının almayacağı bir düşüş sayıldığı için ondan uzaklaşmışlar, kendisine gücenmişlerdi.

Buharlı Gemi Ne Demek?

Genç adam yalnızlığı içinde D Auxirona bağlandı Mucit de ona tasarı ve tutkularını açtı. Hatta genç dostunu, vaktiyle Perier ile kurdukları şirkete soktu. Bu şirketin amacı buharlı gemiyi bulmak ve geliştirmekti. Ama genç adam kendi kanatlarıyla uçmayı tercih ederek, kız kardeşinin yaptığı para yardımları sayesinde tasarılarını denemeye koyuldu. Bunlardan, 15 Temmuz 1783 te Lyonda yaptığı gösteri özellikle çok ilgi çekti.

Jouffroy 46 m. uzunluğunda, 4.50 m. genişliğinde ve sualtı derinliği 0.95 m. olan bir gemi inşa etmiş, buna iki silindirli ve çift etkili bir Watt makinesi takmıştı. Bu makine aynı eksenin çevresinde dönen 4.50 m. çapındaki iki çarkı çevirmekteydi. Bilim adamları ve olayı tespit etmeye gelen noterin önünde yapılacak denemeye başlamak üzere, gemiye bindiğinde Jouffroy cebinde bir tabanca taşıyordu. Kendinden öncekilerine gelen felaketleri bildiği için başarısızlığa uğraması halinde yaşamamaya kararlıydı.

Gemi, bağlı bulunduğu Vaise rıhtımından uzaklaştı, kapkara dumanlar püskürte püskürte Saoneu çıkmaya başladı. Bir çeyrek saat sonra Barbe adasına varmıştı bile. Onu orada karşılayan halkın alkışları ve göz yaşları içinde Jouffroy tabancasını suya fırlattı Hemen işe koyulup Saone ve Rhine üzerinde gemi işletme imtiyazı ve Bakan Calonnedan ayrıca proje üzerinde çalışma fırsatı vermesini istedi.

Buharlı Gemi Nedir?

Başardım diye seviniyordu ama, gerçekte kazanmamış, hatta her şeyi kaybetmişti, çünkü Parisi, Bilimler Akademisini ve Sarayı göz önüne almadan deneyini taşrada yapmıştı. O bön taşralıya su ile ateş nasıl barıştırılırmış, göstereceklerdi. Saray züppelerinin tulumbalı Jouffroy diye ad taktıkları projesine imtiyaz ve geliştirme imkânları vermek mi Bilimler Akademisi mucite, denemesini Pariste yinelemesini ve beklemesini söylemekle yetindi.

Pariste de yinelemek! Bir gemi de Pariste inşa etmek Zavallı Jouffroy, bu işin içinden nasıl çıkardı Ötekini yapabilmek için şatosunun damlarını bile yıkmıştı. Geriye beklemek kalıyordu, elinden başka bir şey gelmezdi, icadını ingilizlere satmayı reddetti. 1817 de inşa ettiği gemiyle ve yolcularıyla Seine ırmağında dolaştı. Tuileries sarayının önünden geçti. Boş emekler. Tasarısını mahküm etmişlerdi bir kere Sonunda iflâs, parasızlık ve terk edilmişlik Tek kazancı bunlar olmuştu. 18 Temmuz 1832 de öldü. Böylece buharlı geminin yaratıcısını ölüme sürükleyip anonim bir mezarlığa gömenler çocuklarını da yoksulluk içinde bıraktılar.

Jouffroynın çağdaşlarının körlüğü ve sersemliği karşısında insan şaşkınlıklar içinde kalıyor. Bu adam 1783 te hiçten gerçek bir buharlı gemi meydana çıkartmıştı üstelik Fultondan yirmi yıl önce ve pervaneli gemiler çıkıncaya kadar kendini bütün ülkelerde kabul ettirecek kadar. Bu böyleyken insanlar, binlerce yıllık alışkanlıklarından vazgeçmesinler diye kasten gözlerini kapatmışlardı.

Yine o sıralarda ingiltere de Stanhope, Amiralliğe kürekleri buharla işleyen bir gemi tasarısı sunmuş Amerikada John Fitch aynı esasa dayanarak işleyen bir gemi yapmıştı. Ama bunlar güvenilir olmaktan uzak, yarını belirsiz makinelerdi oysa Jouffroynınki öylesine iyi düşünülmüştü ve güvenilirdi ki benzeri çarklı gemilerin son zamanlara kadar işlediğini çoklarımız hatırlarız. Günümüzde bile bazı uzak kıyı bölgelerinde ya da turistik göllerde çarklı vapurlar işlemektedir.

Jouffroynın başarısızlığının başlıca nedeni, buharlı geminin, ya da arabanın çağın ekonomik ihtiyaçlarına uygun olmamasıydı. Yelkenli gemi, ihtiyaçlara pek de iyi yetiyordu Atlas okyanusunu doğudan batıya 15 günde, ters yönden 30-40 günde geçiyordu ve içinde makine de bulunmadığına göre bütün gemi yük alabiliyordu. Tersine Jouffroynın gemisinde makine ve kömür öyle çok yer tutuyordu ki geriye pek bir şey kalmıyordu.

Bütün bunlar olup biterken DAuxiron kederden ölüyor. Jouffroy iflas, Stanhopeyi Amirallik geri çeviriyor, ve en sonra 1803 te yeni bir iflâs adayının daha ortaya çıktığı görülüyor. Fitch intihar ediyor.

Ayrıca kontrol et

Buharlı Makine Nedir

Buharlı Makine Nedir? Buharlı Makine Ne Demek?

Buharlı Makine Nedir? Boulton ve Watt Şirketi 1786 da çift etkili makineyi piyasaya sürdü. Elli …