Bromür Nedir

Bromür Nedir

Bromun, metalleri veya radikalleri ile olan bileşiği. Bromun -1 değerlikli bir köküdür. Bromürler, özellikle potasyum bromür, KBr tıpta kullanılır. 1857 yılında Charles Locock tarafından bromürlerin, merkezi sinir sistemine depresiv etkisinin olduğu keşfedildi. Bilhassa sara hastalığında kullanıldı. Bromürler yaygın olarak uzun yıllar kullanıldı. Fakat bugün bromürler yerini daha tesirli ilâçlara terk etmesine rağmen hala başağrıları için kullanılır.

Vücut üzerine bromürlerin genel etkisi rahatlama şeklindedir. ilacın aktif kısmı olan bromür iyonlarının etki etme tarzının nasıl olduğu gerçek olarak bilinmiyor.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …