Bitki Nedir

Bitki Nedir

Bitki Nedir? Bitki Ne Demektir? Bitki Nedir Kısaca? Bitki Ne Demek? Bitki Hakkında Bilgi?

Bitkiler Plantae, fotosentez yapan, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, eğreltiotları, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir bitkiler, topluluk halinde yaşarlar. bitkilerin bir bölgede oluşturdukları örtüye bitki örtüsü denir. Flora, bir bölgede yetişen bütün bitki, türlerinin hepsine denir. Herhangi bir bölgenin yaşam koşullarında gelişen, benzer ekolojik yapı içeren bitki topluluğuna vejetasyon denir. Bunlar 4 sınıftır ormanlar her zaman yeşil tropikal yağmur, subtropikal, orta kuşak, sert yapraklı, iğne yapraklı, kışın yaprak dökenler, muson ormanları, tropikal kuru, mangrov, galeri, bataklık, Çalılar maki, garig, psödomaki, otlar savan, step, çöl, tundra. Bitkilerin yetişmesini etkileyen bir çok faktör vardır.

Bunlar ekvatora uzaklık, denizden yükseklikrakım, arazi eğimi, ışık, sıcaklık, nem, yıllık yağış miktarı, toprak içeriği, canlı faktörlerinsan, hayvan, diğer bitkiler, mikroorganizmalar’dir Bitkiler, fotosentezle ekolojik dengeyi sağlamada temel rol oynadıklarından, canlılar dünyasında çok önemli yere sahiptirler.

Bitkiler aleminin 350.000’e yakın türü mevcuttur. 2004 itibariyle 287.655 bitki türü tanımlanmıştır. Bunlardan 258.650’si çiçekli bitkilerden, 15,000’i de yosunlardan olarak tanımlanmıştır. Bitkiler genelde ototrof özbeslek organizmalardır ve enerjilerini güneş ışığından alırlar. Birçok bitki kloroplastları sayesinde fotosentez ile organik bileşiklerini üretir. Bitki hücreleri genellikle kareye benzer şekildedir.

Bitkiler, tohumsuz bitkiler Cryptogamae ve tohumlu bitkiler Spermatophyta olmak üzere iki büyük gruba ayrılır

Çiçeksiz Bitkiler

Tohumsuz bitkiler, ilkel bir gruptur ve sporla çoğalırlar. Bu bitkilerin, çoğu kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organ farklılaşmalarını belirgin olarak göstermezler. bitkinin tümü aynı yapıda, yapraksı ya da şeritsidir ve bu yapıya tallus denir. Talluslu tüm bitkilere Thallophyta denilmektedir. Daha gelişmiş olan ve organ farklılaşmaları gösteren bitkilere ise Kormophyta, bu tip yapıyı da kormus denir.

Suyosunları Algler, karayosunları Bryophyta, ciğerotları, boynuzotları, yapraklı karayosunları ve vasküler bitkileri fosil türler ve eğreltiotları gibi içeren gruptur.

Tohumlu Bitkiler

Tohumlu bitkiler bulundurdukları tohumla tohumsuz bitkilerden ayrılırlar. Üreme ve yayılma organı olan tohum, iki şekilde oluşturulabilir ve tohumlu bitkiler buna göre iki büyük bölüme ayrılır.

Açık Tohumlu Bitkiler Gymnospermae tohum taslakları, meyva yaprakları tarafından örtülmeden açıkta tohum meydana getiren bitkiler

Açık tohumlu bitkileri genellikle ağaçlar ya da ağaççık formundaki odunsu bitkiler oluşturur. Genellikle herdem yeşil olup, yaprakları çoğunlukla iğnemsi, şekilde bu yüzden de, kuraklığa dayanıklıdırlar.

Kapalı Tohumlu Bitkiler Angiospermae Tohum taslakları, meyva yapraklarının birleşmesiyle oluşan odacık içinde kapalı olarak tohum geliştiren bitkiler.

Kapalı tohumlular, açık tohumlulara göre daha gelişmişlerdir. Genellikle otsu, odunsu ve çalı formunda olurlar. Çoğunun kültürü yapılır ve ekonomik önemleri vardır. Kapalı tohumlular, iki çenekliler Magnoliopsida, Dicotyledoneae ve bir çenekliler Liliopsida, Monocotyledoneae olmak üzere 2 sınıfa ayrılır.

Ayrıca kontrol et

Goji Berry Faydaları Nelerdir

Goji Berry Faydaları Nelerdir? Goji Berry Nedir? Goji Berry Nedir? Çin, Tibet, Moğolistan gibi ülkelerde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir