Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Bileşik Nedir

Bileşik Nedir

Bileşik Nedir

Bileşik Ne Demektir? Bileşik Nedir Kısaca? Bileşik Ne Demek? Bileşik Hakkında? Bileşik Nedir? Bileşik Hakkında Bilgi?

Bileşik Ne Demek, bileşik iki veya daha fazla farklı elementin iyon veya atomlarından meydana gelen herhangi bir madde. Bileşiğin bileşimi belirlidir. Yani bileşikteki elementlerin bir birine oranı sabittir. Mesela su her zaman iki atom hidrojen, bir atom oksijen bulundurur

Sabit kimyasal, bileşime ilaveten, belirli şartlar altında bileşiğin fiziksel özellikleri tecrübe edilen her hangi bir numune için aynıdır. Bu özellikler bir bileşiği element veya karışımdan ayırır. Bir element yalnızca tek tip atomdan meydana gelmiş iken, karışım iki veya daha çok bileşik veya element bulundurur. Mesela toprak gibi bir karışımın özellikleri ve bileşimi, farklı nümunelerde çok farklı olabilir. Fakat bileşikte böyle değildir.

bileşikler bir kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelir. Reaksiyonda, reaksiyona girenler iki farklı element, element – bileşik, veya bileşik – bileşik olabilir.

Bir bileşiğin kararlılığı, bileşiği meydana getiren elementlerin kimyasal aktivitesine bağlıdır. Mesela sodyumklorür NaCl çok kararlıdır bozunmaz. Çok kararlı bileşiklerin bozunması için çok enerjiye ihtiyaç vardır. Bir kararlı bileşiği elektroliz vasıtasıyla elementlerine ayrıştırmak için tatbik edilen gerilim miktarı kararsız bileşik için tatbik edilenden fazladır. Mesela organik bileşikler, kararsız olduğu için, az bir ı sıtma, bozunmalarına sebeb olur. Fakat kararlı bileşik için çok daha yüksek ısı gerekir.

Bir bileşiğin fiziksel ve kimyasal özelliği kendini oluşturan elementlerin özelliklerinden gidilerek anlaşılmaz. Yani, sodyum ve klorün özelliklerine bakarak sodyum klor ürün özellikleri söylenemez. suyu meydana getiren hidrojen ve oksijen gaz olduğu halde, su sıvıdır. azot ve hidrojen gazlarının meydana getirdiği amonyak ise yine gazdır.

Bileşikler Başlıca iki Sınıfa Ayrılır

Anorganik bileşikler Bunlar daha çok iyonlardan meydana gelmiştir. tuzlar, asitler, bazlar, oksitler vs. bu sınıftandır. Bu bileşikler genellikle kararlı yani kolayca bozunmayan bileşiklerdir.

Organik Bileşikler

Bunlara karbon bileşikleri de denilebilir. Genellikle suda çözündüklerinde iyonlaşmazlar. Bu bileşiklerde elementleri bir arada tutan kuvvet, elektron bağlarıdır. Kararsız bileşiklerdir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …