Besmele Nedir

Besmele Nedir? Besmele Nasıl Okunur?

Besmele Nedir? Besmele genel kabule göre fatiha Suresi’nin ve Kur’an’ın ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim Yani türkçe olarak Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla.” Fatiha Suresi’nin başında bulunan Besmelenin, islam’da özel bir yeri vardır. TevbeNeml suresinin 30. ayetinde de zikredilir. Kur’an okunması veya dua edilmesi haricinde de islam’da yapılan her işe Allah’ın adıyla başlanması gerektiği inancından ötürü islam aleminde geniş bir kullanım alanı vardır. Bununla birlikte gündelik hayattaki kullanımında her zaman ayetin tamamı tekrarlanmaz. Çoğunlukla suresi hariç bütün surelerin başlangıcında bulunmaktadır. Ayrıca Bismillah (Allah’ın adıyla) olarak kısaltılır.

Besmele Nedir? Besmelenin her surenin bağımsız bir ayeti mi yoksa tüm surelerin başında okunan tek bir ayet mi olduğu tartışmalı bir meseledir. Geçerli görüşe göre besmele sadece Fatiha suresi ve dolayısıyla da Kur’an’ın ilk ayetidir. Çünkü bu sayede surenin ayet sayısı yediye tamamlanır ve Hicr suresi 87. ayetteki ifade tasdik edilir:

 • “Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve yüce Kur’an’ı verdik” (Hicr, 87)

Nitekim Fatiha besmele, ile birlikte yedi ayettir, her namaz rekatında tekrarlanır ve ikişerli bir zincir oluşur. Bununla birlikte cemaat ile birlikte namaz kılınırken imamFatiha Suresi’nin diğer altı ayetini sesli okur besmeleyi içinden okur, ancak

Besmelenin Fazileti, Sual Besmelenin Fazileti Nedir?

 • Cevap

Besmele Nedir? ilk yazılan, Besmeledir. adem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir. Müminler, BesmeleBesmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teala, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için senet yazdırır) buyurdu.

 • Euzü okumak, (Euzü billahi mineş-şeytanirracim),
  Besmele okumak ise, (Bismillahirrahmanirrahîm) demektir.

Hadis-i şerifte, (Kur’an-ı kerime saygı göstermek, Euzü okuyarak başlamakla olur ve Kur’an-ı kerimin anahtarı, Besmeledir) buyuruldu. Sure okurken, Euzü BesmeleBesmeleBesmele okumak sünnettir.

Namazda, Sübhaneke okuduktan sonra Euzü Besmele okumak sünnettir. Allahü teala, (Kur’an-ı kerim okuyacağın zaman E’uzü söyle) buyuruyor. (Nahl 98)

Kesin haram olduğu bilinen bir şeyi mesela şarap içerken veya domuz eti yerken Besmele çekmek küfürdür.

 • iyi işlere Besmele ile başlamalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki
 • (Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksan kalır.) Beyheki
 • (Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan, “Bu eve girmeme imkan yok” der, dönüp gider.) Tibyan
 • (Amel defterinde 700 Besmele bulunanı Allahü teala Cehennemden çıkarır.) Tergibussalat
 • (Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır, Allahü teala da razı olur.) Deylemi
 • (Besmele ile işe başlayanın günahları af olur.) i. Rafii
 • (Yemeğe Besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin, daha sofra kalkmadan günahları af olur.) Taberani
 • (Besmele ile yenen yemek bereketli olur.) ibni Mace
 • (Sıkıntıya düşen, “Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” derse, her türlü sıkıntıdan kurtulur.) Deylemi
 • (Bin kere Besmele okuyanın dört bin büyük günahı af olur.) Tergibussalat
 • (Soyunurken çekilen besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) i. Ebiddünya
 • (Helaya girerken çekilen Besmele, cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler.) T. Salat
 • (Besmele yazılı bir kağıdı, yerden kaldıran sıddıklardan yazılır.) Tergibussalat
 • Besmelesiz koku sürünen, şeytanlara da koku sürmüş olur.) ibni Sünni
 • (Şeytandan korunmak için, yemeğe Besmele ile başla!) Taberani
 • ( su içerken Besmele çek, bitince de, Elhamdülillah de ve üç nefeste iç!) ibni Sünni
 • (Yemeğe başlarken, Allahü tealanın adını anın, yani Besmele çekin! Başında Besmele

Sual: işlere Başlarken Kısaca Bismillah Demek Yetişir Mi?

 • Cevap

 • Yetişir. “h” harfinin iyice belli olması için (Bismillahi) de denir. (Bismillah) demek de caizdir.
 • Besmele ile başlanılan iş bitince de, (Elhamdülillah) demeli, yani Allahü tealaya şükretmelidir!

ibrahim suresinin, (Şükrederseniz elbette nimetimi artırırım) mealindeki 7.ayet-i kerimesi ile (Az-çok bir nimete kavuşan “Elhamdülillah” derse, Allahü teala, o kimseye bu nimetten daha iyisini verir) ve (Yiyip içtikten sonra “Elhamdülillah” diyenden Allahü teala razı olur) hadis-i şerifleri, nimete şükredince, hem eldeki nimetin yok olmaktan kurtulacağını, hem de yeni nimetlerin ele geçmesine sebep olacağını bildirmektedir.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …