Bektaşilik Nedir

Bektaşilik Nedir

Büyük veli Hacı Bektaş-ı Velinin tarikatına verilen ad. Hacı Bektaş-ı Velinin derslerini takib eden ve vefatından sonra da ondan feyz alıp, gösterdiği yolda giden Müslümanların yolu.Bektaşi denilen tarikat mensupları, Hacı Bektaş-ı Veliye bağlı olarak Anadolunun dini, iktisadi, askeri ve sosyal teşekkülü olan Ahilik teşkilatına büyük yardım ve hizmetlerde bulundular. Hacı Bektaş-ı Velinin ve talebelerinin Osmanlı Devletinin kuruluş devrinde ve devletin sağlam temellere oturmasında büyük yardımları oldu. Yeniçeri ordusu Hacı Bektaş-ı Veliyi kendilerine manevi pir olarak kabul etti ve

onun yolunda olanlara saygı gösterdiler Bektaşi denilen bu tarikatın hak yolda olan mensupları zamanla azaldı. Bu arada bozuk fikirleri sebebiyle Timur Hanın oğlu Miranşah tarafından babasının emri ile öldürülen Fadlullah-ı Hurufinin 1340-1393 talebeleri, Anadoluya kaçarak bektaşi tekkelerine sığındılar. Kendilerini bektaşi

göstererek Fadlullah-ı Hurufinin bozuk fikirlerini yaydılar. Zamanla hakiki Bektaşilik tamamen unutularak yerini hurufi fikirleri aldı. Bugün bektaşi deyince iki çeşit insan anlaşılır Birincisi, hakiki doğru bektaşi olup, Hacı Bektaş-ı Velinin gösterdiği hak yolda giden temiz Müslümanlardır. ikincisi sahte, yalancı bektaşilerdir. Bunlar bozuk yolda olan hurufiler olup batıla ismi ile anılırlar. Halk arasında anlatılan bektaşi fıkraları bu sahte ve yalancı ve sapık bektaşilere aittir Bkz. Hurufilik.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …