Baz Nedir

Baz Nedir

Genel olarak asitlerle tuz meydana getiren bileşiklere verilen ad. Bazlar eriyiklerinde hidroksil (OH) grubu veren bileşiklerdir. Eriyiklerinde kırmızı turnusolü maviye, fenolfitaleyinin alkoldeki eriyiğini kırmızımtrak menekşeye, mavi kongoyu kırmızıya, metil oranjı sarıya boyarlar.

Bileşimlerinde bir hidroksil grubu bulunan bazlar tek değerli, iki ya da üç hidroksil grubu bulunanlar iki ya da üç değerli olurlar. Asitlerle birleşerek tuzları, metallerle birleşerek metal hidroksitleri meydana getirirler.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …