Batı Hun imparatorluğu

Batı Hun imparatorluğu

Milattan sonraki ilk yüzyılda Hun imparatorluğu Doğu ve Batı Hunları olmak üzere iki ayrı devlete bölündüler. Bunlara Güney ve Kuzey Hunları da denir. Batı Hunları ile ilgili kaynaklar ve yorumlar çok çeşitlidir. Bazı kaynaklar Batı Hun imparatorluğu ile Avrupa Hun imparatorluğunu ayırmakta ve bunları iki ayrı devlet olarak kabul etmekte, bazıları ise Batı ve Avrupa Hun imparatorluklarını birbirlerinin devamı sayarak tek devlet kabul etmektedir.

Batı Hunlarının geldikleri yer konusunda da değişik görüşler ileri sürülmesine karşın, son yapılan araştırmalar bu Hunların Büyük Hun imparatorluğunun dağılmasından sonra Orta Asyadan göç eden kavimler olduğunu kesinleştirmiştir. Batı Hunlarının Asya kökenli ve Büyük Hun Devletini kuran kavimlerin torunları olduklarına artık kesin bir gözle bakılmaktadır. Bu konuda tarihsel, kültürel ve toplumsal bilgiler kanıtlanmıştır.

Çiçihanın yönettiği Batı Hunları ise Aral Gölü Batı Türksitan ve Karadenizin kuzeyine kadar olan bölüme egemen olmuştur. Göktürk devletinin kurulmasıyla Avrupaya göç ederek Avrupa Hun imparatorluğunun temelini oluşturmuşlardır.

Sonuç 1.16 Büyük Türk devleti içerisinde sayılan Batı Hun imaparatorluğu Panhu yönetimindeki Güney Hunlarıdır Batı Hun imparatorluğu, Güney Hunlarının ardılları Panhu yönetimindeki Batı Hun imaparatorluğu yıkılmasıyla halefleri gittikçe Çinlilleşen küçük Türk devletleri kurmuşlardır. Türk Tarih literatüründe bunlar Hun ardılları olarak adlandırılır. Bunlar

Birinci Chao Hun Devleti 304-329 ikinci Chao Hun Devleti 328-352 Hsia Hun Devleti 407-431 Kuzey Liang Hun Devleti 401-439 Lov-lan Hun Devleti 442-460

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …