Balkan Savaşın Sonuçları

Balkan Savaşın Sonuçları

Türk Milletinin yakın dönem siyasî tarihinde uğradığı en büyük felaketlerden birisi ve belki de en büyüğü Balkan Savaşlarıdır. Özellikle Birinci Balkan Savaşı, siyasî, askeri, ekonomik ve toplumsal sonuçlarıyla etkilerini uzun yıllar, devletimizin ve milletimizin üzerinde taşıdığı bir felaket olmuştur. Bu savaşın sonuçlarını şöyle değerlendirebiliriz

Balkan Savaşları sonucunda artık Osmanlı Devletinin paylaşılması büyük devletlerin üzerinde uzlaştıkları bir konu olmuştur. ingiltere ve Fransa zaman zaman uyguladıkları Osmanlı Devletinin Toprak bütünlüğünün korunması politikasını Balkan Savaşıyla birlikte terketmişlerdir.

Balkan Savaşının sonunda Osmanlı Devletinin çok büyük bir toprak kaybı olmuş Meriçin doğusunda kalan Doğu Trakyanın dışındaki bütün Rumeli topraklarımız elimizden çıkmıştır. Rumelide yüzlerce yıl elimizde ve idaremiz altında kalarak adeta Türkleşmiş olan bir çok şehir ve kasabalar kaybedilmiştir.

Savaşın en olumsuz sonuçlarından birisi de savaş esnasında ve sonunda Bulgarlar başta olmak üzere Yunanlılar ve Sırpların zulmü ve katliamları karşısında can ve namuslarını korumak amacıyla Rumeliden büyük göç dalgaları başlamıştı. Yüz binlerce Rumeli Türkü aç, perişan, büyük acılar ve yokluklar içerisinde Trakyaya ve Anadoluya gelmişti. Bunların ekonomik ve malî sıkıntılarını karşılamak, yaralarını sarmak, Osmanlı Devletinin zaten sınırlı olan imkânlarını tamamen tüketmiştir.

Balkan Savaşıyla birlikte Osmanlı Devleti Avrupa diplomasisinde yalnızlığa terkedilmiştir. Bunu, toprak bütünlüğü açısından oldukça tehlikeli gören yöneticiler I. Dünya Savaşı öncesi Avrupada oluşan “bloklaşmalara” katılmak isteyeceklerdir.

Balkan Savaşı ile Ege Denizindeki stratejik Adaların tamamına yakını Yunanlılar tarafından ele geçirilmiş ve Ege Denizindeki hakimiyetimiz kaybolmuştur.

Balkan Savaşının başında geçici olarak italyaya terk ettiğimiz On iki Adalar, savaştaki yenilgimiz üzerine italyanlar tarafından bize verilmemiş ve bu Adaları italya kendi topraklarına kattığını açıklamıştır

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …