Arap Sanatı Nedir

Arap Sanatı Nedir

Arap dil ve egemenliğinin yayılmış bulunduğu Hicaz, Yemen, Suriye, Irak, Mısır, Mağrip ve ispanya`da,islâmlıktan sonra gelişen sanatların hepsine birden verilen ad.Bu ülkelerde, islâmlık`tan sonra gelişen sanat eserlerine Araplar`ın kendi sanat geleneklerinden fazla bir şey eklememelerine rağmen buralarda ortak vasıflı yeni bir sanatın doğup gelişmesinde Araplar`ın büyük rolü olmuştur.

Mimarlık, resim, minyatür, mozaik, çinicilik, camcılık, tezhipçilik, halıcılık gibi sanatlarda gelişen, Arap sanatının ballıca özelliği bütün yüzeylerin arabesk denen bezemelerle ya da başka şekil ve resimlerle süslenmesidir. Özellikle mimarlık alanında meydana getirilenler bu sanatın en önemli eserleridir. Çeşitli ülkelerde değişik üslüplar gösteren mimarlık sanatında özellikle camiler ve saraylar ön plânda yer alır.

Her yüzeyin süsle örtüldüğü Arap sanatının mimarlıkta olduğu gibi öbür kollarında da arabesk denen bezemelerle yapılan çeşitli süs ve işlemeler değerli sanat eserlerinin meydana gelmesini sağlamıştır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …