Bağlama Nedir

Bağlama Nedir

Elektrikte kullanılan bir deyim. Elektrik akımı veren araçları ( pil, akümülatör, dinamo ) birbirleri ile bağlamak suretiyle meydana gelir. Bu bağlamalar, seri, paralel, seri -paralel olmak üzere üç şekilde yapılır. Seri bağlamalarda, birinci elektrik üretecinin negatif kutbu, ikinci elektrik üretecinin pozitif kutbu ile bağlanır ve öteki üreteçler için de bağlama aynı şekilde devam eder. Böylelikle bu üreteçlerin elektromotor kuvvetleri birbirlerine eklenmiş olur. Paralel bağlamalarda, üreteçlerin bütün negatif ve pozitif kutupları bir arada birleştirilir. Bu durumda elektromotor kuvveti, bir üretecin elektromotor kuvvetinden fazla olmaz. Seri-paralel bağlamalarda, seri bağlanmış bir çok üreteçler, aralarında paralel olarak bağlanırlar.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …