Asit Boyalar Nedir

Asit Boyalar Nedir

Hazret-i Musayı bebekken Nil ırmağından kurtarıp, büyüten, sonra da onun peygamberliğine inanan hanım. Firavnın hanımıdır. Yusuf aleyhisselama iman eden Reyyan bin Velidin neslindendir. Kavminin seçkin kadınlarından olup, iffet ve cemal sahibiydi

Mısırda ilahlık iddiasında bulunan Firavn, gördüğü bir rüya üzerine israiloğullarından doğacak bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Bu sırada Musa aleyhisselam dünyaya geldi. Musa aleyhisselamın annesi, onu öldürülmekten kurtarmak için, Allahü tealanın ilhamıyla bir sandığa koyarak Nil ırmağına bıraktı. Akıntıyla sürüklenen sandık Firavnın sarayının bahçesine ulaştı. ırmağın

suları üzerinde sandığın sürüklendiğini gören saray vazifelileri, sandığı alıp Firavnın hanımı Asiyeye götürdüler. Hazret-i Asiye, sandığın içinden çıkan ve akıllara durgunluk verecek güzellikteki çocuğa karşı muhabbet ve acıma hissi duydu

Firavn ise o çocuğu öldürtmek istedi. Hazret-i Asiyenin ısrarlı isteği üzerine onu evlad edindiler. Büyüyüp erginliğe ulaşan Musa aleyhisselam, bir ara Mısırdan ayrılıp Medyene gitti. Bir müddet sonra Medyenden dönüşte Allahü teala tarafından peygamber

olarak vazifelendirildi. Firavn ve adamları Musa aleyhisselamın peygamberliğini kabul etmediler. Hazret-i Asiye ise Musa aleyhisselamın peygamberliğine iman etti. Bir müddet imanını gizledi. Gizli gizli Allahü tealaya ibadet etti. Onun gizlice iman ettiğini öğrenen Firavn, vazgeçmesi için tehdidde bulundu

Firavn, bütün tehdid ve eziyetlere rağmen imanından dönmeyen hazret-i Asiyeyi ellerinden ve ayaklarından dört direğe bağlatıp sırt üstü yere yatırttı. Göğsü üzerine değirmen taşı koydurdu. Bu

eziyetler ve işkenceler esnasında Ya Rabbi Benim için nezdinde Cennette bir ev yap Beni cahil Firavndan, batıl kötü amelinden ve zalim olan bu kavmin şerrinden koru diye dua etti. Allahü teala tarafından kendisine Başını kaldır diye ilham olundu

Başını kaldırıp baktığında, gözünden perde kaldırılıp Cennette kendisi için beyaz inciden yapılmakta olan köşkü gördü. Artık yapılan eziyetlerden acı duymuyor, Cennette kendisi için hazırlanan köşkü seyrediyor ve gülüyordu. Asiyenin imanını Firavnın akıl almaz işkenceleri bile söndürememiş, bilakis onu daha kuvvetlendirmiş, gelecek nesillere örnek olmuştur.

Bu duruma iyice kızıp sinirlenen Firavn, hazret-i Asiyenin üzerine daha büyük kaya atılması ve böylece çok elem verici büyük işkence ve eziyyet yapılmasını emretti. Fakat o kaya cesedi üzerine atıldığında, hazret-i Asiye çoktan ruhunu teslim etmişti

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …