Arzuhalci Nedir

Arzuhalci Nedir

Eskiden adliye veya belediye gibi devlet dairelerinin yakınında, köşebaşlarında halkın dilekçe, mektup yazmak gibi işlerini yapan kişi. Arzuhalcilik, karlı ve geçerli bir meslekti. Osmanlılarda arzuhalcilik bir teşkilata bağlı olarak, resmi müsaade ile yapılırdı

Arzuhalci olmak isteyen bir kimse, Arzuhacibaşı, Divanı hümayun çavuşları, ocağın zabitlerinden çavuşlar emini ve katibinden müteşekkil bir kurul önünde imtihan verir kazandığı takdirde arzuhalciliğe kabul edilirdi. imtihanda, kanun bilgisi ve yasak edilen şeyleri bilmek gibi vasıflar aranırdı

Arzuhalcinin yegane sermayesi küçük bir masa ile bir kaç divit veya kamış kalem, bir mikdar kağıt, zarf ve kurutma tozundan ibaretti. Genellikle bunlar güngörmüş, namuslu, hukuki meseleleri iyi bilen, ihtiyar halkın sempatisini kazanmış kişilerdi

Halkın her çeşit ihtiyacına cevap veren arzuhalcilerde, bazan acelesi olanlar için hazır yazılmış mektuplar bulunurdu. Bugün eski divitler yerine daktilolar kullanan arzuhalcilere, Hükumet Konağı ve Vergi Daireleri yakınlarında nadir de olsa rastlamak mümkündür

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …