Anormal Nedir

Anormal Nedir? Anormal Ne Demek?

Anormal Nedir? Genel olana, alışılmışa ve kurala aykırı olan, normal, olmayan, standartlara uymayan Dengesi yerinde olmayan, davranışı bozuk olan, deli Normal ve Anormal kavramları bulunulan yere göre değişir Örneğin mayonuzu deniz kenarında giyerseniz normal, çarşıda giyerseniz anormal, karşılanır bulunulan zamana göre değişir Örneğin anne-babalarımızın gençliğinde büyüklerin karşısına geçip sigara içmek, bacak bacak üstüne atmak anormalken şimdi bu durum genelde normal karşılanıyor.

Anormal Nedir?

Bulunulan kültüre göre değişir Örneğin bir kız ve erkeğin evlenmeden birlikte yaşaması Türk kültürüne göre anormal gelir ancak Amerika, ingiltere gibi batı ülkelerinde bir kızla erkeğin aynı evi paylaşması son derece normaldir.

Bireyin kendi değerlerine göre değişir Örneğin dinine bağlı bir insan için ateist dine ve tanrıya inanmayan olan kişi anormal gelir. Diğer yandan ateist olan birine bu durum normal gelecektir. Aynı duruma satanistler, eşcinseller, engelliler de örnek olarak gösterilebilir. işte tam da burada ” önyargı “nın hası saklıdır.

Anormal sosyal beklentilerden sapan davranışlara verilen etikettir. Toplum kabul ettiği sürece bir davranışı anormal kabul edemezsiniz.

Bir dereceye kadar toplumsal uyum gereklidir ve bazı sapmalar hem toplum hem birey için zararlıdır. Davranış eğer uyumsuzsa anormaldir Uyumsuz davranışta bireyin işlevini ve büyüme potansiyelini gerçekleştirebilmesini, kendini gerçekleştirmesini engelleyen etmenlerdir.

Anormal Davranış Ne Demek?

Anormal Davranış Ne DemekKlinik psikolojide psikolojik sorunlara verilen genel bir isimdir. İlginç bir şekilde günümüzde halen psikolojik bozukluk ya da anormal davranış (normal dışı davranış) için ruh sağlığı uzmanlarının hem fikir olduğu bir tanım bulunmamaktadır. Tanımı zorlaştıran nedenlere baktığımızda anormal davranışların paylaştığı ortak bir özellik olmadığından tek bir kriterin bu kavramı tanımlamak için yeterli olmadığını görüyoruz.1 Ayrıca, bir kültürde ya da ortamda normal olan bir davranış bir diğerinde olamayabileceği için, normal ve anormal davranışlar arasında kesin ve net bir çizgi olduğu da söylenemez. Son olarak insan davranışını açıklamaya çalışan psikoloji teorilerinin anormal davranışa farklı açılardan yaklaşmaları da tanımı zorlaştırmaktadır. Tüm bunlara rağmen genel bir tanım yapmak gerekirse anormal davranış; bulunduğu kültürün tipik beklentilerine uymayan, nispeten seyrek görülen, kişinin sıkıntı hissetmesine ve ev, iş (okul), sosyal yaşamının aksamasına neden olan psikolojik işlev bozulmasıdır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …