Anayasa Nedir

Anayasa Nedir

Anayasa Nedir? Anayasa Ne Demektir? Anayasa Nedir Kısaca? Anayasa Ne Demek? Anayasa Hakkında Bilgi?

Anayasa Nedir, Türkiye de ilk anayasa 1876 da Osmanlı döneminde yürürlüğe girdi.Bu anayasaya Teşkilatı Esasiye Kanunu denmişti. Kurtuluş Savaşı sırasında Ocak 1921 de egemenliğin Milletin olduğunu belirten yeni bir anayasa, kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra,Nisan 1924 te daha kapsamlı bir Anayasa, yürürlüğe kondu. Bunu 1961 ve 1982 anayasaları izledi.Birçok ülkede olduğu gibi Türkiyede de yürütme, yasama ve, yargı organlarının güçleri ve ilişkileri anayasada belirlenmiştir.

Bir devletin nasıl yönetileceğini belirleyen, kişi hak ve özgürlüklerini düzenleyen yasalar bütününe Anayasa denir Anayasal bir yönetim yasama, yürütme ve yargı organlarında oluşur.Türkiyenin ve öteki ülkelerin çoğunun yazılı bir anayasası, vardır Ama bazı ülkelerin Anayasası yazılı hale getirilmemiştir Örneğin ingilterenin yazılı bir anayasası yoktur.Bu ülkede devletin yönetim biçimi yüzlerce yıllık yasalara ve geleneklere göre belirlenir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …