Analitik Felsefe Nedir

Analitik Felsefe Nedir

analitik felsefe, ikinci. dünya savaşından sonra ingilterede ve abd ile bazı iskandinav ülkelerinde yaygınlaşan ve felsefenin asıl uğraş alanının dil ve dildeki kavramları çözümlemek olduğunu, bu yolla kafa karışıklığı yaratan geleneksel felsefe sorunlarının çözülebileceğini savunan felsefe akımı akımın kurucusu ve en büyük temsilcisi avusturyalı filozof ludwig wittgensteindir. 1945-60 yılları arasında gelişen analitik felsefe bir ölçüde ingiliz düşünürleri bertrand russel ve g.e. mooreun 1900lerden başlayarak geliştirdikleri gerçekçilik ve çokçuluk düşüncesinden türemiş olan 1930ların mantıksal olguculuğunun devamıdır

analitik felsefenin temel hareket noktası felsefenin tek konusunun dil olduğu anlayışıdır. 20. yüzyıl başlarında gelişen mantıksal olguculuktan felsefenin kendisinin bilgi üretmediği görüşünü ve felsefe tarihinde yapıt vermiş düşünürlerin aslında dilin yarattığı sorunlarla uğraşmış oldukları görüşünü devralan analitik felsefe, felsefenin dilsel yapıları çözümlemekte asli uğraşını bulabileceğini savundu.

analitik felsefe, russel ve mantıksal olgucuların anlayışların temelinde yatan, mantık aracılığıyla bir mükemmel biçimsel dil kurmayı amaçlar. ancak bu amacından uzak kalarak gündelik dile yönelmiştir. buna göre sağduyunun kaynağı olan ve sıradan insanların konuştukları dil, zaten tam ve yetkindir. felsefeye düşen, dilin bu gündelik kullanımının dışına çıkması sonucu beliren sahte sorunları gidermektir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …